På svenska
Uutinen

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää satsata työhyvinvointia ylläpitäviin rakenteisiin

Tuore tutkimus koskee hyvinvointialueuudistusta, mutta tuloksia voi hyödyntää myös muissa vaativissa uudistuksissa.

Työterveyslaitos on tehnyt laajan seurantatutkimuksen hyvinvointialuevalmistelijoiden työssäjaksamisesta vuonna 2022. Tutkimuksessa tuli esille työssäjaksamisen tärkeys.  

Työterveyslaitoksen työhyvinvointia mittaava seurantatutkimus tuo esille, että vastaavissa erittäin vaativissa muutostilanteissa on tärkeää satsata työhyvinvointia ylläpitäviin rakenteisiin. 

– On tärkeää ottaa huomioon valmistelijoiden jaksaminen ja hyvän työn tekemisen edellytykset. Tarvitaan hyvää johtamista ja riittävää tukea työyhteisöltä, ja näiden toteutus vaatii myös aikaa, tutkimusprofessori Jaana Laitinen sanoo Työterveyslaitoksen tiedotteessa. 

Esihenkilöt voivat edistää työntekijöiden jaksamista tukemalla työyhteisön avointa keskustelukulttuuria, osoittamalla arvostusta ja kiitosta ja antamalla palautetta työssä suoriutumisesta. Tarvitaan myös työyhteisön psykologisen turvallisuuden vahvistamista. 

Lisäksi esihenkilöiden tehtävänä on tukea työyhteisön yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Niihin satsaamalla voidaan keventää yksittäisten työntekijöiden työkuormitusta ja parantaa työn tuottavuutta. 

Kiireestä tarvitaan palautumista 

Kiireinen valmisteluvuosi haastoi tutkimuksen mukaan hyvinvointialuevalmistelijoiden jaksamista, minkä vuoksi Työterveyslaitoksen mukaan jokaisen valmistelijan on hyvä kiinnittää huomiota omaan työstä palautumiseensa ja työkykynsä edistämiseen.  

Työterveyslaitos listaa hyviä apukeinoja palautumiseen, joita voivat olla työn tauotus ja kohtuullisen pituiset työpäivät. Työstä irrottautumista ja palautumista voi tukea myös rentoutumalla hyvässä seurassa ja tekemällä vapaa-ajalla itselle mielekkäitä asioista. Lisäksi terveelliset elintavat edistävät palautumista. 

– Mikäli lepo ei auta väsymykseen, tilanteesta kannattaa keskustella esihenkilön ja työterveyshuollon kanssa. Erityisesti jos valmistelija on kokenut keskivaikeaa tai vaikeaa psyykkistä rasittuneisuutta tai oma työkyky on heikko, tarvitaan sekä yksilöllisiä että työyhteisön ja esihenkilötyön tukitoimia valmisteluvuodesta elpymiseksi. Näihin kuuluvat esimerkiksi työn muokkaus, esihenkilön, työyhteisön ja työterveyshuollon tuki, tutkimusprofessori Jaana Laitinen neuvoo. 

Voit tutustua tutkimusraporttiin Työterveyslaitoksen sivuilla: