På svenska
Uutinen

Tutustu KT:n vuoteen 2020

KT:n vuosikertomus on julkaistu suomeksi verkossa osoitteessa vuosikertomus.kt.fi. Vuosi 2020 oli myös KT:n juhlavuosi, sillä tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun kunnallinen sopimusvaltuuskunta perustettiin.

Vuosikertomus 2020

Kuntatyönantajan asialla vuodesta 1970

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 50 vuotta, kun Laki kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta tuli voimaan 1.12.1970. Ja tästä alkoi kuntien keskitetty työnantajaedunvalvonta. Sopimusvaltuuskunnan ajoista on sittemmin siirrytty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja KT:n aikaan.

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vielä vuosien päästä. Koronapandemian seurauksena maaliskuus työpaikoilla siirryttiin sujuvasti laajaan etätyöhön. Myös lähityöhön kehitettiin uusia käytäntöjä. Työelämä kehittyi nopeasti ja osittain pakon edessä. 

Uuden ja erilaisen edessä oleminen aiheutti kysyntäpiikin KT:n palveluissa. Neuvontaa palvelussuhteisiin liittyviin kysymyksiin jouduttiin antamaan poikkeuksellisessa tilanteessa, joissa esimerkiksi lainsäädäntö puuttui tai sitä koskevia joitain säädöksiä ei oltu koskaan ennen tulkittu.

Samaan aikaan käytiin työ- ja virkaehtosopimuksia koskevia neuvotteluita, joissa ratkaisu saavutettiin vasta toukokuun lopulla. Sopimusratkaisu sisälsi historiallisen muutoksen, jonka tuloksena kunta-alalle syntyy 1.9.2021 kahdeksas sopimusala: SOTE-sopimus. 

Vuosikertomuksen rakenne

Vuosikertomuksessa katsauksessa vuoteen 2020 työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö Jorma Palola, yhteyspäällikkö Aija Tuimala sekä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu kertovat omin sanoin toiminnasta ja tapahtumista vuoden 2020 aikana.

Muissa vuosikertomuksen osissa kerrotaan yleisesti toiminnasta sopimusten, edunvalvonnan, henkilöstöjohtamisen kehittämisen ja KT:n toimiston parissa.