Suomeksi
Nyhet

Bekanta dig med KT:s år 2020

KT:s årsberättelse 2020 har publicerats. År 2020 hade det gått 50 år sedan lagen om Kommunala avtalsdelegationen trädde i kraft 1.12.1970, och därifrån startade den centraliserade intressebevakningen för kommunarbetsgivare. Från avtalsdelegationen har man sedermera övergått till Kommunala arbetsmarknadsverket och KT.

Vuosikertomus 2020

Kommunarbetsgivarens intressen har bevakats sedan 1970

År 2020 omfattade exceptionella händelser som inte tidigare upplevts, vars inverkan på arbetslivet och arbetsmarknaderna kommer att synas efter flera år. Under året övergick vi smidigt till ett omfattande distansarbete och vi utvecklade snabbt ny praxis för arbete på arbetsplatsen. Arbetslivet utvecklades snabbt och delvis under tvång. 

Att ställas inför något nytt och annorlunda orsakade en uppgång i efterfrågan på KT:s tjänster. Vi var tvungna att ge råd i frågor om anställningsförhållanden i en exceptionell situation där till exempel lagstiftning saknades eller vissa bestämmelser i lagstiftningen aldrig tidigare hade tolkats.

Samtidigt fördes förhandlingar om arbets- och tjänstekollektivavtal där en lösning nåddes först i slutet av maj. Avtalsuppgörelsen innehöll en historisk ändring som ledde till uppkomsten av ett åttonde avtalsområde inom kommunsektorn 1.9.2021: SH-avtalet. 

I årsberättelsens översikt berättar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef Jorma Palola, relationschef Aija Tuimala samt programchef Anna-Mari Jaanu med egna ord om året 2020.

I de övriga delarna av årsberättelsen berättas det allmänt om verksamheten beträffande avtal, intressebevakning, utveckling av personalledning och KT:s byrå.