På svenska
Uutinen

Paras työtapaturma on se, joka ei tapahdu

Usein työtapaturmat ovat monien sattumien summaa, ei vain yhden yksittäisen asian syy. Käynnissä oleva työsuojeluviranomaisten Torju tapaturma -kampanjaviikko ja valvontahanke muistuttavat työtapaturmien ennaltaehkäisyn merkityksestä.

Silmälasit ovat säröillä. Kuva: Pixhill.

Suomessa sattuu tänä vuonna palkansaajille noin 110 000 työtapaturmaa. Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan lukumäärä nousee noin seitsemän prosenttia edellisvuodesta. 

Työsuojelutarkastuksilla tukea työtapaturmien ennaltaehkäisyyn

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työtapaturmien ennalta ehkäisyyn keskittyvä valtakunnallinen valvontahanke. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä on tehty 690 työsuojelutarkastusta, joissa työnantajille on annettu 946 velvoitetta lainsäädännön vastaisista puutteista. Tarkastukset on suunnattu työpaikoille, joissa on sattunut aiemmin tapaturmia tai joissa katsotaan olevan kohonnut riski tapaturmien sattumiselle. 

Työsuojeluvalvonnassa on havaittu, että parannettavaa on esimerkiksi vaarojen selvittämis- ja arviointikäytännöissä, koneiden ja työvälineiden työturvallisuudessa, sekä työntekijöiden perehdyttämisessä ja kemiallisten tekijöiden hallinnassa. 

Työtapaturmien torjunta on osa normaalia työpaikan toimintaa

Torju tapaturma -kampanjaviikkoa vietetään 11.–15.10.2021. Viikon aikana työsuojeluviranomaiset kertovat työtapaturmien valvonnan tuloksista ja muistuttavat, että paras työtapaturma on sellainen, jota ei koskaan tapahdu.

Valvontahankkeen ja kampanjaviikon tavoitteena on, että työpaikat havahtuvat huomioimaan omassa toiminnassa olevia tapaturmavaaroja sekä ymmärtävät ja hallitsevat työtapaturmien torjunnan menettelytapoja. Suurin osa sattuvista työtapaturmista voitaisiin estää tavoitteellisilla työturvallisuustoimenpiteillä. 

Jokaisesta tapaturmasta aiheutuu merkittävät inhimilliset sekä taloudelliset seuraukset. Liian usein käy niin, että asiaan herätään vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut.

Lisätiedot: