På svenska
Uutinen

Naiset kunta-alalla

Kunta-alalla työskenteli lokakuussa 2019 noin 422 000 palkansaajaa. Heistä naisia on 337 000 eli 80 prosenttia. Naisten keski-ikä on 45,8 vuotta. Kunta-alalla naiset ovat ammattitaitoisia ja hyvin koulutettuja.

Naisten paiva, kuvituksessa 3 naista eri työskentelytiloissa

Kuntajohtajista neljännes on naisia

Kunnanjohtajista ja kaupunginjohtajista naisia lokakuussa 2019 oli yli neljännes (26 prosenttia). Naisten osuus kuntajohtajina on kasvanut viime vuosien aikana. Vuonna 2015 naisten osuus kuntajohtajista oli 19 prosenttia, ja tätä kymmenen vuotta aikaisemmin 13 prosenttia. 

Kunta-alalla johtajat ja ylimmät virkamiehet ammattinimikkeillä työskenteli yhteensä lähes 8 000 henkilöä, näistä naisia oli noin 62 prosenttia.

Naiset eri sopimusaloilla

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 312 000 palkansaajaa, joista 88 prosenttia on naisia. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Naisia opettajista peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eli opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä (OVTES) on 72 prosenttia. Lääkärisopimuksessa (LS), johon kuuluvat lääkärit ja hammaslääkärit, on naisia 65 prosenttia. Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä sen sijaan vain 22 prosenttia on naisia. Tämän sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö sekä muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Samasta työstä maksetaan sama palkka

Kunta-alan henkilöstöstä vain kuusi prosenttia työskentelee ammateissa, joissa naisia ja miehiä on suurin piirtein saman verran. Tällaisia ammattiryhmiä ovat muun muassa maatalouslomittajat, ensihoitajat sekä tietyt opettaja- ja lääkäriryhmät. Saman ammattiryhmän sisällä ansioerot naisten ja miesten välillä häviävät lähes kokonaan. Kunta-alan palkkausjärjestelmän perusteella samasta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta.

Keinoja segregaation purkuun

Lukumääräisesti suurimpia naisvaltaisia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, kun taas suurimpia miesvaltaisia ammattiryhmiä ovat palomiehet, kiinteistönhoitajat ja kirvesmiehet. 

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat joulukuussa samapalkkaisuusohjelmasta 2020–2023. Tällä kertaa samapalkkaohjelmaan sisältyy myös laaja työmarkkinoiden sukupuolisen segregaation eli eriytymisen purkuhanke, jossa pyritään puuttumaan alojen, ammattien ja tehtävien jakautumiseen naisten ja miesten töihin, ja tätä kautta pienentämään sukupuolten välistä keskimääräistä ansioeroa kestävällä tavalla.

Muualla verkossa