På svenska
Uutinen

Kunta-alalla työtapaturmien määrä laski vuonna 2020

Työpaikkatapaturmien lukumäärä ja taajuudet laskivat kunta-alalla viime vuonna dramaattisesti, ilmenee Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysista kuntasektorin työtapaturmista. Merkittävin yksittäinen syy oli koronapandemia, jonka aikana työntekijät siirtyivät nopeasti etätöihin ja toteutettiin erilaisia poikkeusjärjestelyjä.

Ihminen kävelee kainosauvojen kanssa suojatiellä

Kunta-alan työpaikkatapaturmien taajuus on keskitason alapuolella 

Kunta-alalla töissä sattui 15 875 työtapaturmaa vuonna 2020, kun edellisenä vuonna työtapaturmia sattui 19 138. Työpaikkatapaturmien määrä putosi 17 prosenttia ja taajuus 24,2:stä 21,2:een. Taajuus mitataan suhteuttamalla vahinkojen lukumäärät tehtyihin työtunteihin. Kaikkien toimialojen ja ammattiryhmien yhteinen taajuus oli 25,0 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Kunta-alan työpaikkatapaturmien taajuus on keskitason alapuolella, koska alalla tehdään paljon matalariskistä hallinto- ja toimistotyötä. Työpaikkatapaturmien lukumäärän muutokseen vaikutti liikkumiseen liittyvien tapaturmien määrän ja suhteellisen osuuden väheneminen.

Maa- ja metsätalouden töissä eniten työtapaturmia

Kunta-alan maa- ja metsätalouden töissä, työtapaturmien taajuus on kunta-alan suurin. Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden pääammattiluokkien töissä, joihin tilastoituvat muun muassa maatalouslomittajien työtapaturmat, sattui 78,3 työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Toiseksi korkein tapaturmataajuustaso oli prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden pääammattiryhmässä, johon kuuluvat muun muassa erilaisten kulkuvälineiden kuljettajat, lämmityskattiloiden hoitajat ja pesulatyöntekijät. Taajuus tässä ammattiryhmässä oli 39,6 työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Kolmanneksi korkein taajuustaso 38,1 oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä, joita ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitotyöntekijät, koulunkäyntiavustajat, kiinteistöhuollon työntekijät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä palomiehet. 

Oppilaille sattuneet työpaikkatapaturmat ovat puolittuneet vuodesta 2016

Kunta-alalla palkattomien ryhmien työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2020 yhteensä noin tuhat, kun vuonna 2016 vastaavia työtapaturmia tilastoitiin 2034. Vuonna 2020 tapaturmista noin 900 sattui ammattikoulujen oppilaille ja noin 100 muille koululaisille ja harjoittelijoille.

Muualla verkossa