På svenska
Uutinen

KT:n yritysjaosto perustettiin

KT:n yritysjaoston perustamiskokous pidettiin 16.12.2021. Kokouksessa hyväksyttiin yritysjaoston työjärjestys ja valittiin jaoston jäsenet.

Yritysjaoston puheenjohtajaksi valittiin henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja varapuheenjohtajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Jaostoon valittiin lisäksi seitsemän muuta jäsentä.

Jaoston kokoonpanossa on edustettuina KT:n yritysjaoston yritysjäseniä sekä yritysten omistajatahojen edustajia. Jaoston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat jaoston toiminnan kehittäminen ja osallistuminen työmarkkinatoimintaan.

Yritysjaoston perustaminen liittyy KT:n uuteen asemaan

KT:n toimintaa ohjaava laki uudistui 1.7.2021 ja siinä määriteltiin KT:n vuonna 2023 voimaan tuleva uusi päätöksentekorakenne. Sen mukaan KT:lla on kolme jaostoa eli kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjaosto ja toimintaa johtaa kokonaisuudessaan KT:n hallitus. Lain siirtymäsäännöksessä edellytettiin, että yritysjaosto järjestäytyy jo vuotta aiemmin.

Uuden lain mukaan KT:n valtakunnallisen edunvalvonnan piiriin siis kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueet. Tämän lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat yritykset ja muut yhteisöt voivat liittyä KT:n jäseneksi.

Valtuuskunta käyttää päätösvaltaa vuoteen 2023 saakka

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätösvaltaa käyttää valtuuskunta siihen saakka, kun kaikki KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu vuonna 2023.

Kuntavaalien tuloksen mukainen uusi valtuuskunta aloittaa työnsä 1.1.2022.

KT:n tiedote

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Vesa Laine

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2572
Matkapuhelin:
+358 50 524 9551
Sähköposti:
Vesa.Laine@avainta.fi
Organisaatio:
Avaintyönantajat AVAINTA ry