På svenska
Uutinen

Valtioneuvosto asetti valmisteluryhmän viemään Suomea ulos koronakriisistä

Valtioneuvosto on asettanut valmisteluryhmän saattelemaan Suomea ulos koronakriisistä. Ryhmän tehtävänä on valmistella nopealla aikataululla suunnitelma sekä kriisistä poistumiseen että kriisin jälkihoitoon.

KT allekirjoitti kunta-alan sopimukset

Valmisteluryhmä raportoi toimenpiteistä välittömän kriisivaiheen taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi ja nyt päätetyistä toimenpiteistä oikea-aikaiseen irtautumiseen. Ryhmä raportoi myös kriisin jälkihoitoa koskevista toimenpiteistä ja niiden valmistelusta yhteiskunnan eri sektoreita koskien.

Rajoituksista luopumisen arvioinnissa otetaan huomioon koronavirusepidemian tila. Ryhmä kuulee työnsä aikana laaja-alaisesti elinkeinoelämän edustajia, kuntia sekä kansalais- ja ympäristöjärjestöjä. Lisäksi työssä seurataan muiden maiden koronakriisin jälkihoitoa sekä kriisin vaikutuksia kansainväliseen politiikkaan ja Euroopan unioniin.

Valmisteluryhmän tueksi asetettuun tiedepaneeliin kutsutaan tutkijoita ja asiantuntijoita muun muassa sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, talouspolitiikan sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden alalta. Tiedepaneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää arvioimaan ja ennakoimaan kriisiin liittyviä vaikutuksia.

Ryhmän tueksi asetetaan myös työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva alatyöryhmä, joka voi tehdä ehdotuksia kriisin jälkihoidosta ja jälleenrakennusta koskevista toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta yhteiskunnan eri sektoreita koskien. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen edustaa työryhmässä KT Kuntatyönantajia. 

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

 

Muualla verkossa: