Suomeksi
Nyhet

Statsrådet tillsatte en beredningsgrupp för att föra Finland ut ur coronakrisen

Statsrådet har tillsatt en beredningsgrupp för att föra Finland ut ur coronakrisen. Gruppens uppgift är att snabbt bereda en plan både för hur man ska ta sig ur krisen och för eftervården av den.

KT allekirjoitti kunta-alan sopimukset

Beredningsgruppen rapporterar om åtgärder för att i den omedelbara krisfasen begränsa de ekonomiska och sociala skadorna och för att i rätt tid kunna frångå de åtgärder som nu vidtagits. Gruppen rapporterar också om åtgärder för eftervården av krisen och beredningen av dem inom olika samhällssektorer.

Vid bedömningen av hur begränsningarna ska slopas beaktar man epidemiläget. Under arbetets gång kommer gruppen att höra representanter för näringslivet samt kommuner och medborgar- och miljöorganisationer på bred front. I arbetet följs dessutom eftervården av coronakrisen i andra länder samt krisens konsekvenser för den internationella politiken och Europeiska unionen.

Till den vetenskapspanel som tillsatts till stöd för beredningsgruppen har kallats forskare och sakkunniga inom bland annat socialpolitik, utbildningspolitik, ekonomisk politik samt miljö- och klimatvetenskap. Den vetenskapliga panelen har till uppgift att hjälpa beredningsgruppen att bedöma och förutse krisrelaterade konsekvenser.

Till stöd för gruppen tillsätts också en underarbetsgrupp som består av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgruppen kan lägga fram förslag om eftervård av krisen och åtgärder som gäller återuppbyggnad samt beredningen av dessa åtgärderna i fråga om olika samhällssektorer. Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen representerar KT Kommunarbetsgivarna i arbetsgruppen. 

Ordförande för beredningsgruppen är Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki och vice ordförande är Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.
 

Mer på webben