På svenska
Uutinen

Työtuomioistuin: Lisätöitä ei tarvinnut korvata takautuvasti

Työtuomioistuin antoi 23.11.2020 ratkaisun, jonka mukaan työnantaja ei rikkonut KVTES:n määräyksiä, kun se ei maksanut osastonsihteereille lisätyökorvauksia takautuvasti työtuomioistuimen tuomion TT 2019:104 johdosta. Ratkaisu on KT:n kannan mukainen.

Kuva: Pixhill.

Riita koski lisätöiden takautuvaa korvaamista osastonsihteereille viime marraskuisen työtuomioistuimen tuomion TT 2019:104 johdosta. Tuolloin Jyväskylän kaupungin osastonsihteerien oikeaksi työaikamuodoksi vahvistettiin toimistotyöaika. Koska asia oli tulkinnanvarainen, ei työnantajaa ja KT:ta kuitenkaan tuomittu hyvityssakkoihin KVTES:n rikkomisesta ja valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Jyväskylän kaupunki ei maksanut lisätöitä takautuvasti. SOTE ry, JAU ry ja JUKO ry vaativat työtuomioistuimessa kaupungille hyvityssakkoja KVTES:n työaikaluvun 13 §:n tieten rikkomisesta.

KT ja työnantaja katsoivat, että koska asia oli ollut tulkinnallinen eikä työnantajaa ollut tuomittu hyvityssakkoihin, ei työnantajan voitu katsoa rikkoneen sopimusta ennen tuomion antopäivää.

Työtuomioistuin katsoi tuomioissaan, että vaikka Jyväskylän kaupungin katsottiin soveltaneen osastonsihteereihin väärää työaikamuotoa ennen tuomion antamista, kaupunki ei rikkonut työehtosopimusta työehtosopimuslain 7 §:ssä tarkoitetun tavoin.

Työtuomioistuimen lainvoimainen tuomio sisältää sitovan ratkaisun asianosaisten välisestä oikeussuhteesta tuomioin antamisajankohtana.

Vastaavasti kaupungin ei katsottu rikkoneen KVTES:n määräyksiä jättäessään maksamatta osastonsihteereille lisätyökorvauksia, jotka perustuvat laskelmaan toimistotyöajan noudattamisesta ennen tuomion TT 2019:104 antamista. Hyvityssakkovaatimusten hyväksyminen olisi työtuomioistuimen mukaan johtanut ristiriitaan tuomion TT 2019:104 kanssa.

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT