Suomeksi
Nyhet

Arbetsdomstolen: Ingen retroaktiv ersättning för tilläggsarbete

Arbetsdomstolen meddelade 23.11.2020 ett avgörande om att det inte var fråga om brott mot bestämmelserna i AKTA då en arbetsgivare inte betalade retroaktiva ersättningar för tilläggsarbete till avdelningssekreterare till följd av Arbetsdomstolens dom AD 2019:104. Avgörandet överensstämmer med KT:s ståndpunkt.

Kuva: Pixhill.

Tvisten gällde retroaktiv ersättning för tilläggsarbete till avdelningssekreterare till följd av Arbetsdomstolens dom AD 2019:104 från november i fjol. Då fastställdes att byråarbetstid är den korrekta arbetstidsformen för avdelningssekreterarna vid Jyväskylä stad. Eftersom frågan lämnade rum för tolkning, dömdes arbetsgivaren och KT dock inte till att betala plikt för försummelse av bestämmelserna i AKTA och tillsynsskyldigheten.

Jyväskylä stad betalade ingen ersättning för tilläggsarbete i efterskott. SOTE rf, JAU rf och FOSU rf yrkade i Arbetsdomstolen på plikt för staden för brott mot 13 § i arbetstidskapitlet i AKTA.

KT och arbetsgivaren ansåg att eftersom ärendet hade lämnat rum för tolkning och arbetsgivaren inte hade dömts att betala plikt, kunde arbetsgivaren inte anses ha brutit mot avtalet före den dag då domen gavs.
Arbetsdomstolen ansåg i avgörandet att Jyväskylä stad, trots att staden ansågs ha tillämpat fel arbetstidsform på avdelningssekreterarna innan domen gavs, inte hade brutit mot kollektivavtalet på det sätt som avses i 7 § i lagen om kollektivavtal.

Arbetsdomstolens lagakraftvunna dom innehåller en bindande lösning i fråga om rättsförhållandet mellan parterna vid den tidpunkt då domen gavs.

Staden ansågs inte heller ha brutit mot bestämmelserna i AKTA då den lät bli att betala avdelningssekreterarna ersättningar för tilläggsarbete som kalkylerats som om byråarbetstid hade tillämpats innan dom AD 2019:104 gavs. Om yrkandena på plikt hade bifallits, skulle det enligt Arbetsdomstolen medfört en konflikt med dom AD 2019:104.

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT