På svenska
Uutinen

Työkykyohjelmasta rahoitusta kunnille ja kuntayhtymille

Työkykyohjelman tavoitteena on vahvistaa työ- ja toimintakykyä, edistää työllistymistä sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä. Ohjelmassa on nyt avattu valtionavustukset kuntien ja kuntayhtymien toteuttamille hankkeille.

Kaksi naista tekevät töitä tietokoneella ja keskustelevat.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. 

Työkykyohjelman tarkoituksena on  

  • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
  • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
  • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Painopistettä siirretään nyt työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM tukee työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä myöntämällä kevään rahoitushaussa valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai kuntayhtymän toteuttamia. 

Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat: 

  1. työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta 
  2. tuetun työllistymisen menetelmät.

Työkykyohjelman tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Avustushaku on avautunut ja jatkuu 15.6.2020 saakka. 

Muualla verkossa: