Suomeksi
Nyhet

Finansiering för kommuner och samkommuner från programmet för arbetsförmåga

Målet med programmet för arbetsförmåga är att stärka arbets- och funktionsförmågan, främja sysselsättningen och förebygga arbetsoförmåga. I programmet går det nu att ansöka om statsunderstöd för projekt som genomförs av kommuner och samkommuner.

Kaksi naista tekevät töitä tietokoneella ja keskustelevat.

Programmet för arbetsförmåga ingår i regeringsprogrammet, och det genomförs av Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med Arbets- och näringsministeriet åren 2019–2023.

Syftet med programmet för arbetsförmåga är att

  • stödja partiellt arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa så att de kan få arbete och stanna kvar i arbetslivet
  • förebygga långvarig arbetslöshet och arbetsoförmåga samt
  • förbättra delaktigheten i arbetslivet bland personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Nu överförs tyngdpunkten från granskning av arbetsoförmågan till stärkande av den existerande arbets- och funktionsförmågan samt främjande av sysselsättningen.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder utveckling av verksamhet enligt målen i programmet för arbetsförmåga genom att vid vårens finansieringsomgång bevilja statsunderstöd för projekt som kan genomföras av en kommun eller samkommun.

Statsunderstöd kan beviljas för följande:

  1. stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral  
  2. metoder för stödd sysselsättning.

Målet med programmet för arbetsförmåga är att tjänster som stöder arbetsförmågan ska finnas tillgängliga vid framtidens social- och hälsocentral och i de landskap som ansvarar för dem efter att ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården har överförts till landskapen.

Finansiering kan söka still 15.6.2020.

Mer på webben