På svenska
Uutinen

Tehylle ja SuPerille sakkoja KYS:n laittomista työtaisteluista

Tehy ja SuPer sekä niiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosastot on tuomittu hyvityssakkoihin järjestämistään laittomista työtaisteluista Kuopion ylisopistollisessa sairaalassa syyskuussa 2019. Sakkoja määrättiin myös järjestöjen neuvottelujärjestölle KoHolle.

Kuva: Pixhill.

Tehyn ja SuPerin ammattiosastot järjestivät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työsuhteisia jäseniään koskevan ulosmarssin 19. syyskuuta 2019 ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 19.–26. syyskuuta. Työtaistelutoimien syynä oli ollut tyytymättömyys työnantajan säästöpäätöksiin.

Työtuomioistuin tuomitsi paikalliset ammattiosastot sakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Tehylle ja SuPerille tuomittiin hyvityssakkoja valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Hyvityssakkoihin tuomittiin myös Tehyä ja Superia edustava neuvottelujärjestö KoHo. Sakot määrättiin erikseen SuPerin ja Tehyn työtaistelutoimista.

Työtuomioistuin katsoi, että Tehyn ja SuPerin ammattiosastot tekivät itsenäisesti päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin. Koska KoHon valvontavelvollisuus oli kohdistunut erikseen sen alayhdistysten toimiin, KoHo tulee tuomita hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä kummassakin asiassa erikseen.