Suomeksi
Nyhet

Tehy och SuPer fick böter för olagliga stridsåtgärder vid Kuopio universitetssjukhus

Tehy och SuPer samt deras fackavdelningar i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt har dömts till strejkböter för de olagliga arbetskonflikter som de ordnade vid Kuopio universitetssjukhus i september 2019. Även fackförbundens förhandlingsorganisation KoHo ålades böter.

Kuva: Pixhill.

Tehys och SuPers fackavdelningar ordnade en utmarsch för sina anställda i arbetsavtalsförhållande vid Kuopio universitetssjukhus den 19 september 2019 samt ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift 19–26 september. Orsaken till stridsåtgärderna var missnöje med arbetsgivarens sparbeslut.

Arbetsdomstolen dömde de lokala fackavdelningarna till böter för överträdelse av fredsplikten. Tehy och SuPer dömdes också till strejkböter för försummelse av övervakningsskyldigheten.

Även förhandlingsorganisationen KoHo, som företräder Tehy och SuPer, dömdes till strejkböter. Böterna ålades separat för SuPers och Tehys stridsåtgärder. Arbetsdomstolen ansåg att Tehys och SuPers fackavdelningar självständigt fattade beslut om att vidta konfliktåtgärder. Eftersom KoHos övervakningsskyldighet gäller bägge underföreningar, dömdes KoHo till strejkböter för försummelse av övervakningsskyldigheten separat för båda fallen.