På svenska
Uutinen

Parempi sisäilma -verkkopalvelusta tukea työpaikoille sisäilma-asioihin

Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmä on julkaissut Parempi sisäilma -verkkopalvelun työpaikkojen tueksi sisäilma-asioiden käsittelyyn. Sivusto kokoaa hyvät käytännöt ohjeiksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöille.

Verkkosivuilla oleva etusivun kuva, jossa lukee työpaikalla on hyvä hengittää ja tehdä töitä

Työnantajia velvoittaa työturvallisuuslaki ja muu lainsäädäntö. Työnantajan tulee ottaa vakavasti sisäilmaan liittyvät havainnot, oireilu tai huoli. Heikko sisäilmatilanne tulee ottaa nopeasti hallintaan. Hyvällä etukäteissuunnittelulla, erilaisilla toimintamalleilla ja –ohjeilla sekä monipuolisella osaamisella voidaan ehkäistä sisäilmahaittojen syntymistä.

Verkkopalvelu tarjoaa työnantajille, esimiehille ja työsuojelupäälliköille eväitä, miten toimitaan ennaltaehkäisevästi, oppimalla ja kehittämällä yhteisiä toimintatapoja työturvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Viestinnällä on keskeinen merkitys sisäilma-asioiden hallinnan tukemiseen. Sivuilta löytyy eri toimijoille hyviä vinkkejä myös viestimiseen.

Työturvallisuuskeskuksen sisäilmaryhmän puheenjohtaja, KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen kehottaa tutustumaan verkkopalveluun, sillä se tarjoaa eri rooleissa toimiville selkeitä ohjeita ja neuvoja sisäilma-asioiden edistämiseen ja tukemiseen. 

Käytännönläheistä tietoa sisäilmahaittojen ennalta ehkäisyyn 

Parempi sisäilma -verkkopalvelu on kehitetty yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työelämälähtöisesti. Se tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja helpon pääsyn tiedon äärelle. 

Sivuilta löytyvien tarkistuslistojen avulla työntekijä, esimies, työnantaja, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö pääsevät kiinni sisäilmahaittojen ennalta ehkäisyyn tai mahdollisen sisäilmaongelman ratkaisemisen alkuun. Sivuille on linkitetty muita tiedonlähteitä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. 

Yhdessä paremman sisäilman puolesta

Sisäilma-asioista löytyy paljon tietoa, mutta näiden asioiden yhteistoiminnallisesta käsittelystä vain vähän. Parempi sisäilma -verkkopalvelu ohjaa kaikkia työyhteisön osapuolia toimimaan yhdessä paremman sisäilman puolesta. Kaikki työpaikan toimijat vaikuttavat omalla toiminnallaan siihen, että sisäilman laatu pysyy hyvänä. 

Muualla verkossa: