Suomeksi
Nyhet

En ny webbtjänst för bättre inomhusluft på arbetsplatser

Inomhusluftsgruppen vid Arbetarskyddscentralen har lanserat en webbtjänst för bättre inomhusluft på arbetsplatserna. Webbtjänsten samlar god praxis till anvisningar för arbetarskyddets samarbetspersoner.

Verkkosivuilla oleva etusivun kuva, jossa lukee työpaikalla on hyvä hengittää ja tehdä töitä

Arbetarskyddslagen och annan lagstiftning är förpliktande för arbetsgivare. Arbetsgivaren ska ta observationer om, symtom på och oro för dålig inomhusluft på allvar. En situation där inomhusluften försämrats måste mycket fort fås under kontroll. Med god framförhållning i planeringen, olika rutiner och anvisningar och mångsidigt kunnande kan man förebygga olägenheter som orsakas av dålig inomhusluft.

Webbtjänsten ger arbetsgivare, chefer och arbetarskyddschefer råd om hur man förebygger problem genom att lära sig och utveckla gemensamma rutiner för att förbättra arbetssäkerheten och hälsan. Kommunikationen spelar en viktig roll i hanteringen av inomhusluftsfrågor. Webbsidan ger olika aktörer bra tips om kommunikation.

Ordförande för Arbetarskyddscentralens inomhusluftsgrupp och sakkunnig vid KT inom utveckling av arbetslivet Merja Rusanen uppmanar alla att bekanta sig med webbtjänsten, där finns klara anvisningar, stöd och råd till dem har att göra med inomhusluftsfrågor. 

Praktisk information om hur man förebygger olägenheter orsakade av dålig inomhusluft 

Webbplatsen för bättre inomhusluft har utvecklats tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna för att vara arbetslivsorienterad. Den ger praktisk information och en enkel väg till kunskap. 

Med webbtjänstens checklistor kan arbetstagare, chefer, arbetsgivare, arbetarskyddsfullmäktiga och arbetarskyddschefer ta del av hur man förebygger dålig inomhusluft och hur man kan börja avhjälpa eventuella problem med inomhusluften. På webbplatsen finns också länkar till andra källor till exempel om god praxis. 

Tillsammans för bättre inomhusluft

Det finns en hel del information om inomhusluftsfrågor men om hur problemen ska hanteras i samverkan finns det mycket lite. Webbtjänsten för bättre inomhusluft styr alla parter till samarbete för en bättre inomhusluft på arbetsplatsen. Alla parter kan med sina egna insatser verka för en god luftkvalitet inomhus. 

Mer på webben: