På svenska
Uutinen

KT ja pääsopijajärjestöt uudistavat toimintatapoja kuntatyöpaikoilla

KT ja pääsopijajärjestöt ovat saaneet rahoituksen Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana -hankkeelle. Tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumisia ja toimintatapojen uudistamisia koronakriisin eri vaiheissa sekä vahvistaa yhteistyön kulttuuria.

Iloisia ihmisiä pyöreän pöydän äärellä kokoustamassa

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, TYÖ2030, on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeet toteutuvat 1.11.2020-31.12.2021.

 

Hankkeissa korostuvia asioita ovat toiminta- ja työtapojen kehittäminen ja uudistaminen koko työyhteisön voimin sekä se, miten koronakriisi on entisestään korostanut tarvetta uusille innovaatioille ja joustavuudelle. Nämä palvelevat TYÖ2030-ohjelman tavoitteita eli parempaa työhyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja luottamusta työelämän eri toimijoiden kesken, ja vaikuttavat olennaisesti toimialojen työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

 

Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana -hankkeessa kerätään, nostetaan esille ja jaetaan monin eri tavoin kunta-alan ratkaisuja etenkin etäpalveluihin, etätyöhön ja -johtamiseen, työkykyjohtamiseen, perehdyttämiseen ja työsuojeluun sekä uusiin toimintatapoihin liittyen. Tavoitteena on kerätä noin 80 kekseliästä ratkaisua sekä viestiä niistä laajasti webinaareissa, podcasteissa ja tekojen torilla. Lisäksi järjestetään joitakin kuntatyöpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja ajankohtaisista aiheista. Työpajojen aiheet varmistuvat alkuvuodesta 2021.

 

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä hankkeessa tehdään vuoden 2021 aikana kymmeniä haastattelua. Haastattelujen aihealueet liittyvät työssä tapahtuneisiin muutoksiin ja toimintatapoihin sekä kuntaorganisaatioiden tuleviin kehittämistarpeisiin.

 


Mikä on TYÖ2030?

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma TYÖ2030 on osa hallitusohjelmaa. Kehittämisohjelman toimenpiteet vaikuttavat työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

KT on mukana kansallisen TYÖ2030-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen