Suomeksi
Nyhet

KT och huvudavtalsorganisationerna förnyar arbetsmetoderna på de kommunala arbetsplatserna

KT och huvudavtalsorganisationerna har fått finansiering för projektet Kommunarbetsplatsernas innovativa lösningar och utveckling under coronatiden. Målet är att främja och stödja framgång och nya arbetsmetoder för kommunorganisationerna i de olika skedena av coronakrisen samt att stärka samarbetskulturen.

Iloisia ihmisiä pyöreän pöydän äärellä kokoustamassa

Utvecklingsprogrammet ARBETE2030 har beviljat finansiering för 12 branschprojekt, vilkas syfte är att främja dialogen mellan arbetsmarknadsparterna och utveckla nya arbetsmetoder för arbetsplatserna i synnerhet med hjälp av digitalisering. Projekten genomförs under perioden 1.11.2020–31.12.2021.
 
Frågor som behandlas i projekten är hur tillvägagångssätten och arbetsmetoderna kan utvecklas och förnyas genom hela arbetsplatsens samverkan samt hur coronakrisen ytterligare har accentuerat behovet av nya innovationer och flexibilitet. De här frågorna främjar målen för programmet ARBETE2030, dvs. bättre välbefinnande i arbetet, kontinuerligt lärande och förtroende mellan olika aktörer i arbetslivet, och de inverkar väsentligt på sysselsättningen, produktiviteten och konkurrenskraften inom branscherna.
 
Inom projektet Kommunarbetsplatsernas innovativa lösningar och utveckling under coronatiden samlas, lyfts fram och delas lösningar för kommunsektorn på många olika sätt, i synnerhet i fråga om distansservice, distansarbete och distansledning, ledning av arbetsförmågan, introduktion och arbetarskydd samt nya arbetssätt. Målet är att samla in ca 80 innovativa lösningar och informera om dem på bred front under webbinarier, poddsändningar och på Framstegsarenan. Dessutom ordnas några temaworkshoppar om aktuella teman som gäller de kommunala arbetsplatsernas behov. Workshopparnas teman fastställs i början av 2021.
 
I KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma projekt genomförs tiotals intervjuer under 2021. Ämnet för intervjuerna hänför sig till de förändringar som skett i arbetet, arbetsmetoderna samt kommunorganisationernas framtida utvecklingsbehov

 


Vad är ARBETE2030?

Utvecklingsprogrammet ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet. Åtgärderna inom utvecklingsprogrammet påverkar sysselsättningen, ekonomin, välbefinnandet i arbetet och kontinuiteten i arbetskarriärerna. Målet för programmet är att stärka en arbetskultur baserad på samarbete och förtroende som Finlands konkurrensfördel, att göra Finland till en ledande utvecklare av arbetslivsinnovationer under den digitala tidsåldern och att se till att välbefinnandet i arbetet i Finland är världens bästa senast 2030.

KT deltar i planeringen och genomförandet av det nationella programmet ARBETE2030 i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, arbetsmarknadens centralorganisationer och andra aktörer i arbetslivet. Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa genomförandet av programmet. 
 

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt