På svenska
Uutinen

Koronakriisi heikentää kuntataloutta yli 1,8 miljardilla eurolla

Kuntaliitto on päivittänyt arvionsa koronakriisin vaikutuksista kuntatalouteen. Koronaepidemian selvästi suurimmat vaikutukset kuntatalouteen johtuvat tulojen pienenemisestä, etenkin verotulojen romahduksesta.

Portaikko laskeutuu jyrkästi alas. Kuva: Pexels.

Kuntaliitto arvioi koronakriisin vaikutuksia kuntatalouteen ensimmäisen kerran 22. maaliskuuta 24 suurimman kaupungin talousjohtajien arvioiden perusteella. Nyt arviot on päivitetty ja mukaan on otettu yli 15 000 asukkaan kaupunkien ja kuntien vastauksia niin, että arviot kattavat yhteensä 69 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4,24 miljoonaa ihmistä eli 77 prosenttia suomalaisista.

Kuntaliiton arvion mukaan koronaepidemia heikentää kuntataloutta yli 1,8 miljardia euroa vuonna 2020.

Valtaosa eli miljardi heikennyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisöverotulot puolestaan pienenevät vuonna 2020 koronakriisin takia arviolta 600 miljoonaa euroa.

Maksu- ja myyntituottojen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 400 miljoonalla eurolla. 

Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat noin 300 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat.

Kunnille suunnattu tukipaketti kattaa enintään puolet todellisista kustannuksista

Kriisin taloudelliset vaikutukset ulottuvat useille vuosille.

Kuntaliitto vaatii, että valtio huolehtii siitä, ettei se vesitä kunnille toukokuussa luvattua vähintään miljardin euron tukipakettia. Parhaimmillaankin summa kattaa koronakriisin vaikutuksista vain noin puolet.

Noin kolmannes, arviolta 547 miljoonaa euroa, kaupunkien ja kuntien arvioimasta 1 600 miljoonan euron verotulojen romahduksesta vuonna 2020 selittyy yrityksille luvattujen veronmaksulykkäysten aiheuttamasta kunnallisverotulojen pienenemisestä.

Valtio lupasi kehysriihessä 8. huhtikuuta korvata kunnille tämän veromaksujen lykkäyksestä johtuvan menetyksen 547 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä kuitenkin peritään kunnilta takaisin vuonna 2021, joten sillä ei ole kuntataloutta vahvistavaa tai koronamenetyksiä pysyvästi kompensoivaa vaikutusta pidemmällä aikavälillä.

Muualla verkossa