På svenska
Uutinen

JHL ja Jyty jatkavat laitonta lakkoilua Oulussa

Ammattiliitot JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet järjestävänsä työtaistelun Oulun kaupungilla. Lakko alkaa 30.9.2020 klo 00.00 ja päättyy 2.10.2020 työvuoron päättymiseen. Työtaistelu on laiton, ja KT vaatii sen välitöntä peruuttamista.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

Työtaisteluun osallistuvat kaikki Oulun kaupungilla työssä olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsenet. Työtaistelun piiriin kuuluvat kaikki Oulun kaupungin työtehtävät.

Jo viime viikolla 24.9.2020 JHL ja Jyty ja niiden paikallisjärjestöt järjestivät laittoman lakon Oulun kaupungin Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa. Nyt lakko laajenee ja koskee koko kaupunkia. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu joitakin työtehtäviä ja toimintoja sekä viranhaltijat.

Työtaistelulla järjestöt ovat ilmoittaneet vastustavansa Oulun kaupungin ulkoistamissuunnitelmia.

Työtaistelulla yritetään vaikuttaa työnantajan työjohto-oikeuteen

KT on edellyttänyt, että Julkisen alan unioni JAU ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry ryhtyvät välittömästi tehokkaisiin toimenpiteisiin laittoman työtaistelun keskeyttämiseksi niin, kuin niiden valvontavelvollisuus edellyttää.

Kyseessä on laiton työtaistelu, joka kohdistuu työehtosopimukseen työrauhan aikana. Lisäksi työtaistelulla pyritään vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen.