Suomeksi
Nyhet

JHL:s och Jyty:s olagliga strejk i Uleåborg fortsätter

Fackförbunden JHL och Jyty har meddelat att de ordnar en arbetskonflikt vid Uleåborgs stad. Strejken inleds 30.9.2020 kl. 00.00 och avslutas 2.10.2020 när arbetsskiftet är slut. Stridsåtgärden är olaglig och KT kräver att den omedelbart avlyses.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

I strejken deltar alla anställda vid Uleåborgs stad som är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och rf Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf. Arbetskonflikten omfattar alla uppgifter inom Uleåborgs stad.

JHL och Jyty och deras lokalorganisationer ordnade redan förra veckan, 24.9.2020, en olaglig strejk vid Uleåborgs stads affärsverk för måltids- och renhållningstjänster Oulun Tilapalvelut. Nu utvidgas strejken till hela staden. Utanför strejken har avgränsats vissa uppgifter och funktioner samt tjänsteinnehavare.

Med strejken vill förbunden protestera mot stadens planer på att lägga ut tjänster.

Stridsåtgärden syftar till att påverka arbetsgivarens rätt att leda arbetet

KT har krävt att Offentliga sektorns union JAU rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf omedelbart vidtar kraftiga åtgärder för att avbryta den hotande olagliga strejken, i överenstämmelse med deras övervakningsskyldighet.

Det är fråga om en olaglig arbetskonflikt som riktar sig mot kollektivavtalet under arbetsfred. Stridsåtgärden ingriper dessutom mot arbetsgivarens rätt att leda arbetet.