På svenska
Uutinen

Uusi menetelmä työn psykososiaalisen kuormituksen valvontaan

Työsuojeluviranomainen on kehittänyt uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen kuormituksen valvontaan. Kysely otetaan käyttöön syksyllä.

Lomake , kädet ja kynä

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyllä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, jolla kerätä työntekijöiltä tietoa heidän kokemasta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. 

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Myös työpaikat voivat käyttää kyselymenetelmää yhtenä apuvälineenä työpaikan psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Kyselymenetelmä voi myös toimia työnantajan seurantavälineenä, kun työnantaja arvioi, onko haitallisen työkuormituksen vähentämiseksi tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikutusta. Työnantajan tehtävänä on työturvallisuuslain mukaan tunnistaa ja selvittää työpaikan ja eri tehtävien kuormitustekijät sekä arvioida niiden terveydellinen merkitys. 

Kyselymenetelmä kehitettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa ja kehittämishankkeen ohjausryhmään kuului asiantuntijoita Akavasta, SAK:sta, STTK:sta, EK:sta, Valtion työmarkkinalaitoksesta, KT Kuntatyönantajista, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Työturvallisuuskeskuksesta.

Muualla verkossa:

Kysely löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työsuojeluhallinnon tiedote 12.9.2019: Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan