På svenska
Uutinen

Työtuomioistuin ratkaisi kiistan ruokatauon pitämisestä

Työtuomioistuimen tuoreen päätöksen (27.6.2019) mukaan työasun vaihtamispaikan ja työn tekemisen paikan välinen kulkeminen on työaikaa, jos työntekijän on vaihdettava työasunsa omiin vaatteisiin lähtiessään syömään terveyskeskussairaalan ulkopuolelle.

Markkinaoikeuden päätös

Riidassa oli kyse kaupungin suuhygienistien, fysioterapeuttien ja kuntohoitajien työasun vaihtamisesta lepoaikana. Kantajiin noudatettiin päivittäin puolen tunnin pituista lepoaikaa eli ruokataukoa, jota ei lueta työaikaan.

Kaupungin suuhygienistit, fysioterapeutit ja kuntohoitajat työskentelevät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisessa yleistyöajassa.

Kanteen takana olivat kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt. Kaupunkia edusti KT, joka vaati kanteen hylkäämistä. Ratkaisu syntyi äänestämällä. Enemmistö hyväksyi kanteen, mutta kaksi kuudesta oikeuden jäsenestä olisi hylännyt sen.

KT antaa myöhemmin kuntatyönantajille ohjeita ratkaisun soveltamiseksi.

Muualla verkossa

Työtuomioistuimen ratkaisu TT 2019:81