Suomeksi
Nyhet

Arbetsdomstolen avgjorde tvist om måltidsrast

Enligt Arbetsdomstolens senaste beslut (27.6.2019) är tiden som en anställd behöver för att ta sig mellan platsen för byte av arbetskläder och arbetsplatsen arbetstid, om den anställde måste byta till egna kläder för att gå på lunch utanför hälsocentralsjukhuset.

Markkinaoikeuden päätös

Tvisten handlade om stads munhygienisters, fysioterapeuters och konditionsvårdares klädbyte under rast. Kärandena hade rätt till en 30 minuters daglig rast (måltidsrast), som inte räknas som arbetstid.

Stadens munhygienister, fysioterapeuter och konditionsvårdare har allmän arbetstid enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

De kommunala huvudavtalsorganisationerna stod alla bakom käromålet. Staden representerades av KT som krävde att käromålet skulle förkastas. Beslutet fattades genom omröstning. Majoriteten biföll käromålet, men två av rättens sex ledamöter skulle ha förkastat det.

KT kommer att ge de kommunala arbetsgivarna anvisningar om tillämpningen av beslutet.

Mer på webben

Arbetsdomstolens beslut (på finska) TT 2019:81