På svenska
Uutinen

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi viime vuonna

Eläketurvakeskuksen 4.4.2019 julkaisema tiedote kertoo, että vuosia kestänyt positiivinen kehitys katkesi viime vuonna, kun myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi kasvuun. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi noin 7 prosenttia.

ETK:n kuva: Työkyvyttömyyseläkkeen syyt 2000-2018

Vuonna 2018 työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 900 henkilöä. Näistä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi noin kolmannes, mikä on samaa tasoa kun edellisvuonna. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osaeläkkeenä riippuen siitä, kuinka alentunut henkilön työkyky on. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden nousu osui vain täysinä myönnettyjen eläkkeiden kohdalle. Ikäryhmittäin katsottuna kasvu kohdistui lähinnä 25–44-vuotiaisiin ja 60 vuotta täyttäneisiin. 

Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33%) sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (31%). Edellisvuoteen verrattuna mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi 700:lla.

Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Viime vuonna masennuksen perusteella jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 3 500 henkilöä. Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli naisia ja heistä kolme viidestä yli 45-vuotiaita. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä naisista yli viidesosalla työkyvyttömyyden syynä oli masennus. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä miehiä oli 46 prosenttia ja naisia 54 prosenttia. Keski-ikä oli 52 vuotta.

Työkyvyttömyyseläkeläisten kokonaismäärä laskussa

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokonaismäärä on laskenut, vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi vuonna 2018. Työeläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2018 lopussa 139 000 henkilöä. Kokonaismäärä on noin 6 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaikista työkyvyttömyyseläkeläisistä kaksi viidestä on eläkkeellä mielenterveyssyistä ja neljännes tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella. Mielenterveyssyistä jäädään usein eläkkeelle keskimäärin nuorempana, ja paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa, mikä nostaa mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokonaismäärää.

Muualla verkossa

Eläketurvakeskuksen tiedote 04.04.2019:Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi