Uutinen

Perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa syksyllä

Perhevapaauudistusta valmistellaan kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Myös KT:n edustaja osallistuu työhön.

Vauva ja vanhemmat köllöttelevät yhdessä. Kuva: Pixhill

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on tehdä kunnianhimoinen perhevapaauudistus, joka tukee perheiden hyvinvointia. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

Uudistuksella halutaan

  • tukea perhevapaiden ja hoitovastuiden jakautumista tasaisesti molempien vanhempien kesken
  • vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvo työelämässä
  • pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Lisäksi tavoitteena on lisätä perheiden mahdollisuuksia tehdä valintoja ja saada joustoja. Myös monimuotoisten perheiden ja yrittäjien erityistarpeet halutaan ottaa aiempaa paremmin huomioon.

KT mukana valmistelemassa perhevapaauudistusta

Uudistusta valmistellaan ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu valmisteluun osallistujia ministeriöistä, Kelasta ja työmarkkinajärjestöistä. Tarkoituksena on, että ryhmä luonnostelee uudistukselle pohjaa hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Myös lapsi- ja perhejärjestöjä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita on tarkoitus kuulla valmistelun edetessä. Osallistumistavat tarkentuvat myöhemmin.