Uutinen

Suomalaiset jäävät työeläkkeelle keskimäärin 61,3-vuotiaana

Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyi noin 69 000 henkilöä. Eläköityminen myöhentyi edellisvuodesta ja eläkkeelle jäätiin keskimäärin kuukautta myöhemmin.

Eläkkeellejäämisjuhlan täytekakkupöytä

Vuonna 2018 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,3 vuotta ja 50-vuotiaalle 63,1 vuotta.

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä enemmän

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 20 000 henkilöä vuonna 2018.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä oli 1 000 henkilöä eli peräti seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Heistä puolet oli 60 vuotta täyttäneitä, joille työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin kriteerein.

Vanhuseläkkeen ikäraja nousi

Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyneistä 69 000 henkilöstä vanhuuseläkkeelle jääneitä oli 70 prosenttia.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni 8 000 henkilöllä vuodesta 2017.Tämä oli odotettua, sillä vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi. Vuonna 1955 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on nyt 63 vuotta 3 kuukautta.

Eläkeuudistuksen mukaisesti vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee vuosittain kolme kuukautta vuoteen 2027 saakka, jolloin alhaisin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Sen jälkeen ikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen.

Eläkkeellesiirtymisikä nousee hitaasti, tavoitetta ei ole vielä saavutettu

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,5 vuotta. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän olisi noustava reilun kymmenyksen joka vuosi. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeitä on kyettävä vähentämään merkittävästi.

Muualla verkossa