På svenska
Uutinen

Asiakasmaksut pieniä suhteessa sote-palvelujen rahalliseen arvoon

Eläkeläinen käyttää sote-palveluja keskimäärin 6 500 euron arvosta vuodessa ja maksaa niistä 830 euroa. Ilman julkisesti rahoitettuja palveluita kustannukset nousisivat monille suhteettoman suuriksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut eläkeläisille

Sote-palvelujen käytössä on huomattavia eroja ikä- ja tuloluokittain sekä palvelutyypin mukaan. Eniten palveluja käyttävät yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömät.

Eläketurvakeskus tarkasteli tuoreessa tutkimuksessaan rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015.

Julkisilla palveluilla tuetaan ihmisten hyvinvointia

Tutkimuksesta ilmenee, että noin 10 prosenttia eläkeläisistä käyttää sote-palveluja huomattavan paljon. Eniten palveluja käyttävillä kulut ovat henkeä kohti keskimäärin 50 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että pienituloisten eläkeläisten sote-palvelujen asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat tuloihin nähden hyvin suuria.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvista 18–54-vuotiaista eläkeläisistä vajaalla viidenneksellä kustannukset ylittävät jopa 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Lainsäädännön mukaan asiakasmaksut voivat olla pitkäkestoisessa laitoshoidossa enimmillään 85 prosenttia tuloista.

Vaikka sote-palvelujen asiakasmaksut ovat osalle eläkeläisistä suuria, maksut ovat silti pienet suhteessa palvelujen rahalliseen arvoon. Esimerkiksi tehostetun asumispalvelun vuorokausikustannus on keskimäärin noin 140 euroa. 775 euron takuueläkkeellä siitä voi maksaa vain muutaman vuorokauden kulut. Näin ollen julkisen palvelun tuottama tulonsiirto on eläkeläiselle huomattava asiakasmaksuista huolimatta.

Muualla verkossa