På svenska
Uutinen

KT:n valtuuskunnan toimikausi jatkuu

KT:n valtuuskunnan kausi jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tasavallan presidentti vahvisti 20.10. kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain muutoksen, jonka mukaan KT:n valtuuskunnan toimikausi alkaa vastaisuudessa kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta.

valtuuskunta

Nykyisin KT:n valtuuskunnan kausi alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. Muutos liittyy sote- ja maakuntauudistukseen sekä kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämiseen.

KT:n uuden valtuuskunnan nelivuotinen toimikausi alkaa vuoden 2018 alusta. Valtuuskunnan paikat jaetaan puolueiden kesken kuntavaalien 2017 tuloksen mukaisessa suhteessa. Kevään vaalit eivät muuttaneet paikkajakoa.

Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.  Nykyisen valtuuskunnan toimikausi alkoi lokakuussa 2013. Valtuuskunnan puheenjohtaja on johdon asiantuntija Ritva Viljanen. Varapuheenjohtajina ovat lääkäri Jaana Ylä-Mononen ja palvelujohtaja Jorma Haapanen.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa. He ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Jäseniä määrättäessä otetaan poliittisten voimasuhteiden ohella huomioon tasapuolisuusnäkökohdat.