Suomeksi
Nyhet

Mandattiden för KT:s delegation fortsätter

Mandattiden för KT:s delegation fortsätter till slutet av 2017. Republikens president stadfäste 20.10 en ändring av lagen om kommunala arbetsmarknadsverket som innebär att mandattiden för KT:s delegation i fortsättningen inleds i början av januari året efter kommunalvalet.

valtuuskunta

För närvarande inleds mandattiden för KT:s delegation i början av oktober det år som följer på kommunalvalet. Ändringen har att göra med vård- och landskapsreformen samt organiseringen av bevakningen av kommunernas och landskapens arbetsgivarintressen.

Den fyraåriga mandattiden för KT:s nya delegation inleds i början av 2018. Platserna i delegationen fördelas mellan partierna i proportion till resultatet i kommunalvalet 2017. Vårens kommunalval ändrade inte platsfördelningen.

Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter.  Den nuvarande delegationens mandattid började i oktober 2013. Ordförande för delegationen är Ritva Viljanen, specialexpert för ledningen i Helsingfors stad. Vice ordförande är läkaren Jaana Ylä-Mononen och servicedirektör Jorma Haapanen.

Medlemmarna i delegationen representerar de kommunala arbetsgivarna. De har en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. Utöver de politiska styrkeförhållandena ska också jämlikhetsaspekten beaktas när medlemmarna utses.