På svenska
Uutinen

Vuoden 2018 työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksiluvut. Vuoden 2018 palkkakerroin on 1,391 ja työeläkeindeksin pisteluku 2548.

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee noin 0,1 prosenttia ja työeläkeindeksi nousee noin 0,6 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet

Työeläkeindeksiin on sidottu muun muassa yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä eräät kuntoutusetuudet.

Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakerronita käytetään useiden etuuksien laskennassa

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa: sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lisäksi palkkakerrointa käytetään muun muassa

  • sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä
  • omaishoidon tuen vähimmäismäärän ja perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä
  • työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Muualla verkossa