På svenska
Uutinen

Tutkimus: Kunnan omat työntekijät kuntapäättäjinä vinouttavat päätöksentekoa

Kolme viidestä suomalaisesta kokee, että kuntademokratian edustuksellisuus on vinoutunut, koska kuntien päätöksenteossa on liikaa kuntien omia työntekijöitä. Vinouma saattaa aiheuttaa jääviyttä poliittisessa päätöksenteossa.

Vinot shakkinappulat

Tulos käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta Kumous kunnissa. Eri mieltä on vain 12 prosenttia vastaajista. Kuntien sisäpiiriongelma tunnistetaan kaikissa väestöryhmissä ja läpi Suomen. Kunnissa työskentelevistäkin joka toinen oli samaa mieltä.

Suomalaiset ovat laajalti myös sitä mieltä, että oman kunnan päätöksenteko ja hallinto ovat etäisiä. Näin koki 70 prosenttia vastaajista. Yhtä suuri osuus vastaajista piti  myös oman kunnan päätöksentekoa ja hallintoa etäisinä.

Enemmistö suomalaisista ei myöskään haluaisi lisätä omaa verotaakkaansa. Vain joka viides olisi valmis maksamaan nykyistä enemmän veroja.

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kuntien ydintoiminnoiksi jäävät kaavoitus, koulut ja kirjastot. Suomalaisten enemmistön mielestä kuntien tulisi hoitaa nämä itse. Muita tehtäviä kunnat voisivat selvän enemmistön mielestä hoitaa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Kuntien omavaraisuutta palvelutuotannossa pidetään kuitenkin arvossa.

Useimmat vastaajat torjuvat laajat ulkoistamiset. Vain kolmannes uskoo, että kilpailu parantaisi kuntapalveluita. Näin siitä huolimatta, että enemmistö pitää kuntapalveluiden toimintaa tehottomana.

Evan arvo- ja asennetutkimusta varten haastateltiin yli 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin tammikuussa 2017. Virhemarginaali on 2–3 prosenttia kumpaankin suuntaan.

Muualla verkossa