Uutinen
Työmarkkinajärjestöt yhdessä:

Suomen paikka EU:n keskiössä

Suomalaiset työmarkkinajärjestöt kannustavat maan hallitusta pyrkimään EU:n ytimiin. KT, EK, SAK, Akava, STTK sekä Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitokset ovat yhdessä tehneet julkilausuman, jossa muistutetaan EU:n muutosten vaativan aktiivista vaikuttamista.

Euroopan unionin lippuja liehuu rivissä.

Kansalaisille, yrityksille ja koko Suomelle on välttämätöntä, että Suomi toimii siellä, missä päätöksiä valmistellaan ja tehdään. Tämä edellyttää meiltä omien tarpeidemme ja tavoitteidemme kirkastamista. Muuttuvassa EU:ssa Suomi ei saa ajautua tilanteeseen, jossa vaikutusmahdollisuutemme vähenevät ja kansalliset intressit jäävät vaille vastakaikua.

Järjestöt muistuttavat, että Eurooppa tarvitsee uutta talouskasvua ja työpaikkoja, mutta myös vakaata toimintaympäristöä. Tulevien vuosien suuret kysymykset liittyvät EU:n rakenteiden ja talous- ja rahaliiton uudistamiseen, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantamiseen, sisämarkkinoiden ja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden syventämiseen sekä EU:n rooliin globalisaatiossa.

Järjestöjen johto luovutti julkilausuman Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle.