På svenska
Uutinen
STM ja Kuntaliitto:

Naisia kolmannes kuntayhtiöiden hallituksissa

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on 34 prosenttia. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteisestä selvityksestä.

Sukupuoli

Ylimpään johtoon luetaan yhtiöiden toimitusjohtajat, hallitusten puheenjohtajat sekä hallitusten jäsenet.

Tilastokeskuksen laatimassa selvityksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa naisten ja miesten edustusta kuntaomisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Selvityksessä on keskitytty kuntaenemmistöisiin osakeyhtiöihin ja se julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuussa.

Naisten osuus kuntayhtiöiden hallituksissa on hieman korkeampi kuin suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, joissa naisia on 32 prosenttia (Keskuskauppakamari 2016). Naisten osuuteen hallituksissa voi vaikuttaa tasa-arvolain tasapuolisuussäännös, joka koskee muun muassa kuntaenemmistöisten yhtiöiden luottamushenkilöistä koostuvia johto- tai hallintoelimiä. Toimitusjohtajista naisia oli vuonna 2015 runsas 23 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista vain 16 prosenttia.

Kuntayhtiöiden johtajat kuuluvat selvästi vanhempiin ikäluokkiin. Yli 50-vuotiaita oli kaksi kolmesta toimitusjohtajasta ja 72 prosenttia hallitusten jäsenistä. Kuntayhtiöiden johtajanaiset olivat keskimäärin johtajamiehiä nuorempia.

Naisilla oli keskimäärin korkeampi koulutus kuin miehillä. Toimitusjohtajina toimivista naisista 53 prosentilla oli ylempi korkeakoulutus tai tohtorin tutkinto. Miespuolisista toimitusjohtajista vastaavan koulutustason oli saavuttanut 41 prosenttia.

Naisjohtajien osuus on keskimääräistä suurempi asukasluvultaan suurempien kuntien omistamissa yhtiöissä: Yli 100 000 asukkaan kuntien omistamien yhtiöiden toimitusjohtajista naisia oli 31 prosenttia. Myös maakuntien välillä oli eroja naisten edustuksessa.

Kilpailulainsäädännön ja kuntalain muutokset viime vuosina ovat johtaneet kunnissa yhä laajempaan toimintojen yhtiöittämiseen ja päätösvallan siirtymiseen osin kuntayhtiöihin. Kunnallisten toimielinten lisäksi tasa-arvotilannetta onkin tärkeää seurata kuntaomisteisissa yhtiöissä.