På svenska
Uutinen

Kuntia pidetään hyvinä työnantajina

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaiset arvioivat kuntatyöpaikkoja varsin myönteisesti.

Kuntatyöntekijät tyytyväisiä

Parhaan arvosanan kunta-alan työpaikat saavat työolosuhteista, työpaikkojen varmuudesta ja pysyvyydestä sekä sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta. Myös työilmapiiriä pidetään hyvänä.

Kuntatyöntekijöiden omat arviot ovat yleisiä arvioita vieläkin parempia: peräti 74 prosenttia antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan työpaikkojen varmuudesta ja pysyvyydestä, 72 prosenttia sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta ja 67 prosenttia työilmapiiristä.

Työn tuottavuutta ja tehokkuutta koskevat arviot jakaantuvat sen sijaan melko voimakkaasti. Kuntien palveluksessa olevat arvioivat työn tuottavuuden ja tehokkuuden hyväksi (51 %), kun taas muiden vastaajien arviot ovat kriittisempiä.

Moni kansalainen arvioi palkkauksen kuntien töissä riittävän hyväksi, kun taas kuntatyöntekijöiden omat arviot ovat kielteisempiä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimukseen haastateltiin 1 000 henkilöä 15.–20.9 2017. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Muualla verkossa