Uutinen

Julkisyhteisöt kantavat vastuunsa veroista

Valtio ja kunnat maksavat huomattavan määrän veroja ja veronluonteisia maksuja. Myös nämä verot lasketaan mukaan veroasteeseen. Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon asiantuntija Olli Savela arvioi blogikirjoituksessaan julkisyhteisöjen roolia veronmaksajina.

Karhu kiipeää puuhun

Veroaste eli verojen ja veronluonteisten maksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 44 prosenttia vuonna 2015. Kun siitä vähennetään julkisyhteisöjen maksamat verot, jää yksityisen sektorin maksamaksi veroasteeksi noin 39 prosenttia.

Huomattavin julkisyhteisöjen maksama veronluonteinen maksu on työnantajan työeläkemaksu. Kunnat maksavat eläkemaksut Kevalle, joka luetaan julkisyhteisöihin. Myös työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu maksetaan julkisyhteisöille.

Kaikkiaan julkisyhteisöt maksoivat työnantajamaksuja vuonna 2015 yhteensä 6 187 miljoonaa euroa.
 
Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät maksoivat arvonlisäveroa vuonna 2015 verottajan mukaan 2 294 miljoonaa euroa ja kuntataloustilaston mukaan 2 462 miljoonaa euroa.

Vaikka maksettu arvonlisävero palautetaan kunnille, se lasketaan mukaan veroasteeseen.
 
Olli Savela arvioi, että julkisyhteisöt maksoivat veroja ja veronluonteisia maksuja vuonna 2015 ainakin 10 miljardia euroa. Se on yli kymmenesosa kaikista veroista ja melkein 5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
 
Suomen virallinen veroaste on kansainvälisesti verrattuna korkea. Savela kuitenkin muistuttaa, että eri maiden vertailu on vaikeaa, sillä erilaiset eläke-, sosiaaliturva- ja verojärjestelmät tuottavat erilaisen veroasteen.

Muualla verkossa