På svenska
Uutinen

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin esimiestaidoistaan

EKJ on kunta-alan esimiehille ja keskijohdolle suunnattu johtamisvalmennus. Ohjelmassa kehitetään omaa johtajuutta ja esimiestaitoja kunta-alan monimutkaisen toimintaympäristön tarpeisiin.

EKJ-sertifikaatti

Kuntaliitto myöntää ohjelmaan osallistuville esimiehille kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.

Osallistava ja läpinäkyvä johtaminen yhdisti kehittämisteemoja

Vuosina 2016–2017 toteutettu toinen EKJ-valmennusohjelma päättyi torstaina 16.11.2017. EKJ-sertifikaatin sai 134 esimiestä, ja ohjelmaan osallistui 15 organisaatiota.

Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät henkilökohtaisen sertifikaattityön, veivät kehittämistyötä eteenpäin omassa organisaatiossaan ja arvioivat kehittämistyön etenemistä kehittävän arvioinnin tuella.

Ohjelmaan osallistuneiden organisaatioiden valitsemille kehittämisteemoille oli yhteistä se, että henkilöstön motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhön haluttiin vahvistaa vuorovaikutteisella, läpinäkyvällä ja osallistavalla johtamisella.

Seuraava ohjelma käynnistyy marraskuussa 2018

Kolmas EKJ-ohjelma käynnistyi marraskuussa 2017, mukana on yli 100 osallistujaa 12 organisaatiosta. Seuraava EKJ-ohjelma alkaa vuoden 2018 marraskuussa. Neljännestä EKJ-ohjelmasta kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa neuvotellaan mukaan lähdöstä kevään aikana.

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Myös KT oli mukana ohjelman kehittämisessä.

Muualla verkossa