Nyhet

134 chefer inom kommunsektorn fick EKJ-certifikat för sina ledarskapsfärdigheter

EKJ är en ledarskapscoachning som riktar sig till cheferna och mellanledningen inom kommunsektorn. I programmet utvecklar man sitt chefskap och sina ledarskapsfärdigheter för de behov som finns i kommunsektorns komplexa verksamhetsmiljö.

EKJ-sertifikaatti

Kommunförbundet beviljar de chefer som deltar i programmet ett EKJ-certifikat för kommunledning. Certifikatet är ett offentligt erkännande av högklassiga färdigheter att verka i chefsuppgifter inom kommunsektorn och utveckla sin arbetsorganisation och sitt kunnande.

Inkluderande och transparent ledarskap gemensamt utvecklingtema

Det andra EKJ-coachningsprogrammet, som genomfördes under 2016–2017, avslutades torsdagen den 16 november 2017. Totalt 134 chefer fick ett EKJ-certifikat och 15 organisationer deltog i programmet.

De certifierade cheferna deltog under verksamhetsåret i fem ledarskapsforum, gjorde ett individuellt certifikatsarbete, förde utvecklingsarbetet i den egna organisationen framåt och bedömde med hjälp av konstruktiv utvärdering hur utvecklingsarbetet framskred.

Gemensamt för de utvecklingsteman som de deltagande organisationerna valt var att man ville stärka personalens motivation och arbetsengagemang genom ett interaktivt, transparent och inkluderande ledarskap.

Följande program inleds i november 2018

Det tredje EKJ-programmet inleddes i november 2017, med över 100 deltagare från 12 organisationer. Följande EKJ-program inleds i november 2018. Förhandlingar förs under våren med de organisationer som är intresserade av att delta i det fjärde EKJ-programmet.

Ledarskapscoachningen för chefer och mellanledningen (EKJ) utvecklades i samarbete med kommunerna under åren 2015–2016. KT deltog också i utvecklingen av programmet.

Mer på webben