Henkilöstö sopimusaloittain

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli kaikkiaan 421 000 viranhaltijaa ja työntekijää lokakuussa 2018. Eniten henkilöstöä oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n piirissä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 309 000 palkansaajaa.

Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES:n piirissä on 61 300 opettajaa. Valtaosa opettajista eli 44 000 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 5 900 opettajaa.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n piirissä on 23 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES:n piirissä on 7 400 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Lääkärien virkaehtosopimus LS:n piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Heistä 10 000 työskentelee sairaaloissa ja 4 000 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita. Sopimusten piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja työntekijää Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kemin, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupunginorkesterissa.

Näyttelijöiden kunnallinen työehtosopimus koskee kaupunginteattereissa työskenteleviä näyttelijöitä. Sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää. Sopimusta soveltavia kunnallisia teattereita on 9: Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Vaasa ja Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Henkilöstö sopimusaloittain

OVTES:n piirissä työskentelevät

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi