På svenska

Henkilöstö sopimusaloittain

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli kaikkiaan 444 000 viranhaltijaa ja työntekijää lokakuussa 2022. Eniten henkilöstöä oli SOTE-sopimuksen piirissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 183 300 palkansaajaa. 
Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, ohjaajat, terveydenhoitajat, osastonsihteerit, sosiaalityöntekijät ja laitoshuoltajat.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES piirissä noin 112 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat.

Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES:n piirissä on 84 600 opettajaa. Valtaosa opettajista eli 48 300 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 6 600 opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia OVTES:ssä 17 100.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n piirissä on 16 700 viranhaltijaa ja työntekijää. Sopimusalan ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit. Sopimusalalta siirtyi henkilöstöä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Siirtyvä henkilöstömäärä oli arviolta 7 300, josta suurin ryhmä oli palo- ja pelastustoimen henkilöstö. 

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES:n piirissä on 4 300 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Lääkärien virkaehtosopimus LS:n piirissä oli lokakuussa 2022 yhteensä 17 700 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä, hammaslääkäriä ja eläinlääkäriä. Heistä noin 10 200 lääkäriä ja 250 hammaslääkäriä työskenteli sairaaloissa. Terveyskeskuksissa työskenteli 3 900 lääkäriä ja 2 300 hammaslääkäriä. Eläinlääkäreitä oli lokakuussa 2022 noin 500.

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita. Sopimusten piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja työntekijää Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kemi, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupunginorkesterissa.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus koskee kaupunginteattereissa työskenteleviä näyttelijöitä. Sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää. Sopimusta soveltavia kunnallisia teattereita on 8: Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Vaasa ja Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Henkilöstö sopimusaloittain

OVTES:n piirissä työskentelevät

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi