På svenska

Henkilöstö sopimusaloittain

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli kaikkiaan 434 000 viranhaltijaa ja työntekijää lokakuussa 2021. Eniten henkilöstöä oli SOTE-sopimuksen piirissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa. 
Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, ohjaajat, terveydenhoitajat, osastonsihteerit, sosiaalityöntekijät ja laitoshuoltajat.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES piirissä noin 125 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat.

Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES:n piirissä on 82 200 opettajaa. Valtaosa opettajista eli 47 100 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 6 400 opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia OVTES:ssä 16 700.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n piirissä on 24 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES:n piirissä on 4 700 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Lääkärien virkaehtosopimus LS:n piirissä on 17 700 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. Heistä 10 400 työskentelee sairaaloissa ja 4 200 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 600 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita. Sopimusten piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja työntekijää Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kemin, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lohjan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupunginorkesterissa.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus koskee kaupunginteattereissa työskenteleviä näyttelijöitä. Sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää. Sopimusta soveltavia kunnallisia teattereita on 9: Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Vaasa ja Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Henkilöstö sopimusaloittain

OVTES:n piirissä työskentelevät

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi