På svenska

Koulutusaste ja -ala

Kunta-alan henkilöstö on ammattitaitoista ja hyvin koulutettua. Suurin osa on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon. KT:n ammatit ja tutkinnot -sovellus kertoo, millä tutkinnoilla kunta-alan eri ammateissa työskennellään. Kun valitset ammattinimikkeen, näet nimellä työskentelevien tutkinnot ja niiden lukumäärät.

Kunta-alan ammatit ja tutkinnot

A-Ö

Selaa ammattinimikkeellä aakkosjärjestyksessä

Etsi vastaavat koulutukset

Voit myös hakea tutkinnon nimellä ja katsoa, missä eri ammateissa tietyllä tutkinnolla työskennellään.

A-Ö

Selaa tutkinnon nimellä aakkosjärjestyksessä

Etsi vastaavat ammattinimikkeet

Koulutusaste

Koulutusaste ja tutkinnot

Suurin osa on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon.

Toisen asteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta 11–12 vuotta. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi ylioppilastutkinnot, 1–3-vuotiset ammatilliset tutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot.

Alimman korkea-asteen koulutus kestää 2–3 vuotta keskiasteen jälkeen. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi teknikon, merkonomin ja lähihoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen vaatii 3–4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot.

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5–6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan esimerkiksi maisteritutkinnot ja lääkäreiden erikoistumistutkinnot.

Erikoisammattitutkinto on henkilöille, jotka ovat peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan. Tutkinnolla  osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Sen edellytyksenä on vankka työkokemus alalta. 

Tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

Koulutusala

Terveys- ja sosiaalialan koulutus on ollut kunta-alan henkilöstön yleisin koulutusala jo pitkään. Jako koulutusaloihin on tehty Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 2016 mukaan.

 

% henkilöstöstä

Terveys- ja hyvinvointialat

46,3

Kasvatusalat

10,2

Palvelualat

8,8

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

7,2

Humanistiset ja taidealat

6,2

Tekniikan alat 

6,0

Muu tai tuntemattomat koulutusalat

5,4

Yhteiskunnalliset alat

3,4

Luonnontieteet

2,1

Yleissivistävä koulutus 

1,9

 Maa- ja metsätalousalat  1,6  
 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)  1,1  

Yhteensä

100,0

 

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi