Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 7 500 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan 15 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvattu kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2020

Ammattiryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

2

Erityisasiantuntijat

138 000

33

Asiantuntijat

112 000

26

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

14 000

3

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

115 000

27

Muut työntekijät

37 000

9

Ei tietoa 1 000 0

Yhteensä

425 000

100

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2020

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

45 400

Lähihoitaja

38 700

Varhaiskasvatuksen opettaja

14 900

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

14 100

Koulunkäynninohjaaja

9 000

Laitoshuoltaja

7 900

Luokanopettaja

7 600

Peruskoulun luokanopettaja

7 300

Tuntiopettaja (päätoiminen)

6 900

Ohjaaja

6 300

Lehtori

5 700

Tuntiopettaja

5 500

Terveydenhoitaja

5 200

Osastonsihteeri 

4 500

Peruskoulun lehtori

4 400

Lastenhoitaja

4 400

Sosiaalityöntekijä

4 300

Hoitaja

4 300

Toimistosihteeri

4 000

Perushoitaja

3 500

Fysioterapeutti 3 400
Sosiaaliohjaaja 3 300
Terveyskeskuslääkäri 3 200
Erikoislääkäri 3 200

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2020

 

lkm 2019

lkm 2020

muutos lkm

muutos %

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

12 714

16 361

3 647

28,7

Varhaiskasvatuksen opettaja

11 410

14 892

3 482

30,5

Lähihoitaja

37 377

38 703

1 326

3,5

Sairaanhoitaja

44 153

45 359

1 206

2,7

Ohjaaja

 5 377

6 298

921

17,1

Koulunkäynninohjaaja

8 438

9 009

571

6,8

Lehtori

5 161

5 717

556

10,8

Tuntiopettaja (päätoiminen)

6 552

6 873

321

4,9

Sosiaaliohjaaja

3 043

3 300

257

8,4

Perusopetuksen luokanopettaja

2 418

2 596

178

7,4

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2020

 

lkm 2019
 

lkm 2020
 

muutos lkm
 

muutos %
 

Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja

0

84

84

Ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijä 

0

37

37

Tekniikan ammattilainen

0

35

35

Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja

8

42

34

425,0

Asiantuntijasairaanhoitaja

41

117

76

185,4

Taidekasvattaja

21

53

32

152,4

Kouluvalmentaja

12

30

18

150,0

Koulutusohjaaja

13

30

17

130,8

Varhaiskasvatuksen ohjaaja

49

105

56

114,3

Viestintäasiantuntija

70

128

58

82,9

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2020

 

lkm 2019

lkm 2020

muutos lkm

muutos %
 

Lastenhoitaja

7 291

4 370

– 2 921

– 40,1

Lastentarhanopettaja

3 558

1 186

– 2 372

– 66,7

Ohjaaja taso 1

 534

 1

– 533

– 99,8

Perhepäivähoitaja

 3 474

3 015

–459

– 13,2

Perushoitaja

 3 901

3 484

– 417

– 10,7

Laitoshuoltaja

8 314

7 909

– 405

– 4,9

Toimistosihteeri

4 282

4 007

– 275

– 6,4

Päiväkodin opettaja

225

9

– 216

– 96,0

Päivähoitaja

629

450

– 179

– 28,5

Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa)

191

51

– 140

– 73,3

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2020

 

lkm 2019

lkm 2020

muutos lkm

muutos %

Ohjaaja taso 3

35

0


– 35

– 100,0

Ohjaaja taso 2


90


0–90


– 100,0

Ohjaaja taso 1

534

1


– 533

– 99,8

Päiväkodin opettaja

225

9


– 216

– 96,0

Lastentarhanopettaja-varajohtaja

81

4


– 77

– 95,1

Näytteenottaja

38

2


– 36

– 94,7

Hoitaja (lasten- ja nuorisohuoltolait.)

74

4


– 70

– 94,6


Kasvatuksen ja opetuksen avustaja
32 3 – 29
– 90,6

Kausityöntekijä

99

20


– 79

– 79,8

Kunnallistekniikan työntekijä, täys.amm.

48

12


– 36

– 75,0