Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 7 500 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan 15 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvattu kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2019

Ammattiryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

2

Erityisasiantuntijat

132 000

31

Asiantuntijat

110 000

26

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

15 000

4

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

114 000

27

Muut työntekijät

39 000

9

Ei tietoa 4 000 1

Yhteensä

422 000

100

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2019

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

44 200

Lähihoitaja

37 400

Varhaiskasvatuksen opettaja

11 400

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

11 300

Koulunkäynninohjaaja

8 400

Laitoshuoltaja

7 800

Luokanopettaja

7 700

Lastenhoitaja

7 300

Peruskoulun luokanopettaja

7 200

Tuntiopettaja (päätoiminen)

6 600

Ohjaaja

5 400

Tuntiopettaja

5 400

Lehtori

5 200

Terveydenhoitaja 

5 200

Osastonsihteeri

4 500

Peruskoulun lehtori

4 400

Toimistosihteeri

4 300

Hoitaja

4 200

Sosiaalityöntekijä

4 000

Perushoitaja

3 900

Lastentarhanopettaja 3 600
Perhepäivähoitaja 3 400

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2019

 

lkm 2018

lkm 2019

muutos lkm

muutos %

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

1 660

12 714

11 054

665,9

Varhaiskasvatuksen opettaja

1 792

11 410

9 618

536,7

Koulunkäynnin ohjaaja

7 662

8 667

1 005

13,1

Sairaanhoitaja

43 433

44 153

720

1,7

Opettaja

 919

1 515

596

64,9

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 459

1 001

542

118,1

Tuntiopettaja päätoiminen

6 012

6 552

540

9,0

Lehtori (opettaja)

0

296

296

Luokanopettaja

7 419

7 659

240

3,2

Sosiaaliohjaaja

2 835

3 043

208

7,3

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2019

 

lkm 2018
 

lkm 2019
 

muutos lkm
 

muutos %
 

Lehtori (opettaja)

0

296

296

Varhaisvatuksen ryhmäavustaja 

0

48

48

Kasvatuksen ja opetuksen avustaja

0

32

32

Apulaisjohtaja (päiväkoti)

5

53

48

960,0

Varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

1 660

12 714

11 054

665,9

Varhaiskasvatuksen  opettaja

1 792

11 410

9 618

536,7

Palvelualuepäällikkö

9

43

34

377,8

Hallintoasistentti

55

259

204

370,9

Muusikko

20

68

48

240,0

Ammattikoulu lehtori

22

69

47

213,6

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2019

 

lkm 2018

lkm 2019

muutos lkm

muutos %
 

Lastenhoitaja

16 400

7 291

– 9 109

– 55,5

Lastentarhanopettaja

12 151

3 558

– 8 593

– 70,7

Päivähoitaja

1 540

 629

– 911

– 59,2

Koulunkäyntiavustaja

 2 799

2 230

–569

– 20,3

Kouluttaja

 624

69

– 528

– 84,6

Erityslastentarhan opettaja

 652

 133

– 519

– 79,6

Perushoitaja

4 409

3 901

– 508

– 11,5

Toimistosihteeri

4 716

4 282

– 434

– 9,2

Perhepäivähoitaja

3 886

3 474

– 412

– 10,6

Tuntiopettaja

5 699

5 374

– 325

– 5,7

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2019

 

lkm 2018

lkm 2019

muutos lkm

muutos %

Päivähoidon opettaja

81

0


– 81

– 100,0

Perhekeskuksen ohjaaja


21


0– 21


– 100,0

Aikuiskoulutuspäällikkö

21

2


– 19

– 90,5

Työpajan harjoittelija

67

17


– 50

– 74,6

Sairaalalääkäri

21

6


– 15

– 71,4​

Sosiaalikasvattaja

26

9


– 17

– 65,4

Palveluvirkailija

32

12


– 20

– 62,5


Taiteilija
31 12 – 19
– 61,3

Lastenohjaaja

81

32


– 49

– 60,5

Eläintenhoitaja

63

28


– 35

– 55,6