Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 7 500 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan 15 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvattu kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2018

Ammattiryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

1,9

Erityisasiantuntijat

131 000

31,1

Asiantuntijat

110 000

26,1

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

16 000

3,7

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

115 000

27,3

Muut työntekijät

42 000

9,9

Yhteensä

421 000

100,0

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2018

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

43 400

Lähihoitaja

37 300

Lastenhoitaja

16 400

Lastentarhanopettaja

12 200

Koulunkäynninohjaaja

7 400

Luokanopettaja

7 400

Laitoshuoltaja

5 700

Terveydenhoitaja

5 200

Toimistosihteeri

4 700

Peruskoulun lehtori

4 600

Perhepäivähoitaja

3 800

Sosiaalityöntekijä

3 600

Fysioterapeutta

3 200

Terveyskeskuslääkäri

3 200

Erkoislääkäri

3 100

Hammashoitaja

3 100

Erikoistuva lääkäri

2 700

Siivooja

2 500

Maatalouslomittaja

2 400

Palomies

2 400

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2017

 

lkm 2017

lkm 2016

muutos lkm

Sairaanhoitaja

42 942

41 915

1 027

Lähihoitaja

35 687

34 707

980

Koulunkäynninohjaaja

6 794

6 186

608

Lastentarhanopettaja

13 505

13 197

308

Ohjaaja

5 163

4 885

278

Sosiaaliohjaaja

2 600

2 342

258

Palveluesimies

1 012

 776

236

Tuntiopettaja (päätoiminen)

5 493

5 300

193

Koulunkäynnin ohjaaja

 249

65

184

Erikoistuva lääkäri

2 702

2 560

142

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2017

 

lkm 2017

lkm 2016

muutos %

Koulunkäynnin ohjaaja

249

65

283,1

Yksikön päällikkö

132​

38

247,4

Palomies-ensihoitaja

93

38

144,7

Tulkki

78

33

136,4

Asiakasmaksusihteeri

85

36

136,1

Logistiikkatyöntekijä

246

119

106,7

Palvelualuejohtaja

44

22

100,0

Hallinnon sihteeri

45

25

80,0

Työpaja-avustaja

44

25

76,0

Hoiva-avustaja

211

123

71,5

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2017

 

lkm 2017

lkm 2016

muutos lkm

Perhepäivähoitaja

4 444

5 155

– 711

Perushoitaja

5 102

5 740

– 638

Hoitaja

5 542

6 175

– 633

Etuuskäsittelijä

 210

 842

– 632

Toimistosihteeri

4 917

5 505

– 585

Maatalouslomittaja

2 571

2 910

– 339

Lehtori

5 492

5 830

– 338

Kodinhoitaja

1 168

1 495

– 327

Koulunkäyntiavustaja

2 966

3 272

– 306

Siivooja

2 568

2 835

– 267

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2017

 

lkm 2017

lkm 2016

muutos %

Etuuskäsittelijä

210

842

– 75,1

Palomies-sairaankuljettaja

24

82

– 70,7

Kehitysvammaisten hoitaja

40

 87

– 54,0

Palveluasiantuntija

65

133

– 51,1

Toimistopäällikkö

51

92

– 44,6​

Korjausmies

25

45

– 44,4

Työterveyssihteeri

34

60

– 43,3

Toimistoesimies

21

37

– 43,2

Yksikön johtaja

102

173

– 41,0

Työterveyslääkäri

140

229

– 38,9