På svenska

Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 8 000 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan noin 21 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvataan kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2021

Ryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

2

Erityisasiantuntijat

143 000

33

Asiantuntijat

114 000

26

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

14 000

3

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

117 000

27

Muut työntekijät

36 000

8

Ei tietoa

2 000

0

Yhteensä

434 000

 

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2021

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

45 400

Lähihoitaja

39 800

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

17 800

Varhaiskasvatuksen opettaja

15 900

Koulunkäynninohjaaja

9 800

Laitoshuoltaja

7 900

Luokanopettaja

7 800

Tuntiopettaja (päätoiminen)

7 400

Peruskoulun luokanopettaja

7 400

Ohjaaja

6 600

Lehtori

5 700

Tuntiopettaja

5 400

Terveydenhoitaja

5 200

Osastonsihteeri 

4 500

Sosiaalityöntekijä

4 400

Perukoulun lehtori

4 400

Hoitaja

4 200

Lastenhoitaja

4 100

Toimistosihteeri

3 800

Sosiaaliohjaaja

3 600

Fysioterapeutti

3 500

Terveyskeskuslääkäri

3 400

Erikoislääkäri

3 300

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2021

 

lkm 2020


lkm 2021

muutos lkm

muutos %

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

17 794

16 361

1 433

8,8

Lähihoitaja

39 820

38 703

1 117

2,9

Varhaiskasvatuksen opettaja

15 941

14 892

1 049

7,0

Koulunkäynninohjaaja

9 841

9 009

 832

9,2

Tuntiopettaja (päätoiminen)

7 367

6 873

494

7,2

Hoiva-avustaja

764

 388

376

96,9

Ohjaaja

6 639

6 298

341

5,4

Sosiaaliohjaaja

3 619

3 300

319

9,7

Koulunkäynnin ohjaaja

658

 375

283

75,5

Projektityöntekijä

611

402

209

52,0

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2021

 

lkm 2020

lkm 2021

muutos lkm

muutos %

Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja

43

0

43

Kotihoidon esihenkilö 

73

0

73

Lääkintälaiteasiantuntija

42

0

42

Palveluesihenkilö

32

0

32

Tiimiesihenkilö

31

0

31

Toiminnan ohjaaja

47

0

47

Lastensuojelun sosiaaliohjaaja

37

1

36

3 600,0

Oppisopimusopiskelija/lähihoitaja

68

6

62

1 033,3

Monikielinen ohjaaja

69

12

57

475,0

Koulunnuorisotyöntekijä

46

9

37

411,1

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2021

 

lkm 2020

lkm 2021

muutos lkm

muutos %

Lastentarhanopettaja

1 186

699

–487

–41,1

Perushoitaja

3 484

3 094

–390

–11,2

Päivähoitaja

450

62

–388

–86,2

Perhepäivähoitaja

3 015

2 661

–354

–11,7

Koulunkäyntiavustaja

2 130

1 784

–346

–16,2

Lastenhoitaja

4 370

4 087

–283

–6,5

Monipalvelutyöntekijä

 258

79

–179

–69,4

Toimistosihteeri

4 007

3 835

–172

–4,3

Tekstinkäsittelijä

580

430

–150

–25,9

Tuntiopettaja

5 518

5 374

–144

–2,6

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2021

 

lkm 2020

lkm 2021

muutos lkm

muutos %

Erityislastenohjaaja

38

0

–38

–100,0

Metrojunankuljettaja

157

0

–157

–100,0

Raidemies

33

0

–33

–100,0

Raitiovaununkuljettaja

387

0

–387

–100,0

Vaununkorjaaja, vanh.

69

0

–69

–100,0

Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja

58

1

–57

–98,3

Päivähoitaja

450

62

–388

–86,2

Puhtauspalvelutyöntekijä

115

20

–95

– 82,6

Kotihoidon ohjaaja

120

31

–89

–74,2

Monipalvelutyöntekijä

258

79

–179

–69,4

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.