På svenska

Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 8 000 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan noin 23 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvataan kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2022

Ryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

2

Erityisasiantuntijat

147 000

33

Asiantuntijat

112 000

25

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

14 000

3

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

125 000

28

Muut työntekijät

37 000

8

Ei tietoa

1 000

0

Yhteensä

444 000

 

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2022

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

44 300

Lähihoitaja

40 200

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

20 200

Varhaiskasvatuksen opettaja

16 800

Koulunkäynninohjaaja

10 900

Luokanopettaja

8 200

Laitoshuoltaja

7 900

Tuntiopettaja (päätoiminen)

7 700

Peruskoulun luokanopettaja

7 200

Ohjaaja

6 800

Tuntiopettaja

5 800

Lehtori

5 700

Terveydenhoitaja

5 300

Osastonsihteeri

4 500

Peruskoulun lehtori

4 500

Sosiaalityöntekijä

4 500

Hoitaja

4 200

Lastenhoitaja

4 200

Sosiaaliohjaaja

4 000

Fysioterapeutti

3 600

Toimistosihteeri

3 600

Erikoislääkäri 

3 300

Terveyskeskuslääkäri

3 300

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2022

 

lkm 2021


lkm 2022

muutos lkm

muutos %

Koulunkäynninohjaaja

9 841

10 913

1 072

10,9

Varhaiskasvatuksen opettaja

15 941

16 838

 897

5,6

Hoiva-avustaja

 764

1 406

 642

84,0

Luokanopettaja

7 787

8 244

 457

5,9

Lähihoitaja

39 820

40 231

411

1,0

Tuntiopettaja

5 374

5 766

392

7,3

Tuntiopettaja (päätoiminen)

7 367

7 710

343

4,7

Sosiaaliohjaaja

3 619

3 961

342

9,5

Ensihoitaja, hoitotaso

391

 676

285

72,9

Palveluesihenkilö

32

236

204

637,5

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2022 (vähintään 30 henkeä vuonna 2022)

 

lkm 2021

lkm 2022

muutos lkm

muutos %

Tekninen ammattihenkilö

0

53

53

Ohjaaja (lastensuojelu) 

0

53

53

Ohjaaja (vammaispalvelut)

0

33

33

Liikuntapaikan laitosmies

0

32

32

Erikoisammattihenkilö

1

30

29

2 900,0

Vastaava kehitysvammaohjaaja

3

33

30

1 000,0

Palveluesihenkilö 

32

236

204

 637,5

Varhaiskasvatuksen erityisohjaaja

9

43

34

 377,8

Autonkuljettaja, vanh.

23

88

65

282,6

Valmistavan opetuksen opettaja

11

40

29

263,6

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2022

 

lkm 2021

lkm 2022

muutos lkm

muutos %

Sairaanhoitaja

45 435

44 324

–1 111

–2,4

Perushoitaja

3 094

2 619

–475

–15,4

Perhepäivähoitaja

2 661

2 278

–383

–14,4

Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa

 720

 493

–227

–31,5

Ensihoitaja

1 485

1 260

–225

–15,2

Toimistosihteeri

3 835

3 630

–205

–5,3

Vahtimestari

 985

792

–193

–19,6

Palveluesimies

1 310

1 136

–174

–13,3

Maatalouslomittaja

2 098

1 925

–173

–8,2

Koulunkäyntiavustaja

1 784

1 627

–157

–8,8

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2022 (vähintään 30 henkeä vuonna 2022)

 

lkm 2021

lkm 2022

muutos lkm

muutos %

Puutarha-apulainen

156

2

–154

–98,70

Tiimiesihenkilö

31

1

–30

–96,8

Henkilöstöpalvelusihteeri

40

5

–35

–87,5

Lasten erityisohjaaja 

43

6

–37

–86,0

Varhaiserityisavustaja

158

30

–128

–81,0

Klinikkasihteeri

42

8

–34

–81,0

Työpaja-avustaja

46

9

–37

–80,4

Tulkki

47

11

–36

– 76,6

Katutyöntekijä

32

10

–22

–68,8

Hallintoassistentti

228

77

–151

–66,2

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.