Kunta-alan ammatit

Kunta-alalla on käytössä noin 7 500 erillistä ammattinimikettä, jotka perustuvat Kevan ylläpitämään ammattinimikekoodistoon, jossa on kaikkiaan 15 000 ammattinimikettä. Ammattinimikkeet on luokiteltu myös kansainvälisen ISCO-luokituksen mukaisiin ammattiryhmiin, mikä mahdollistaa hieman yleisemmän ja yhtenäisemmän tavan tarkastella eri sektoreiden ammatteja.

Henkilöstö ammattiryhmittäin

Tilastoissa kuvattu kunta-alan henkilöstöä ammattiryhmittäin sekä ammattinimikkeittäin. Ammattinimikkeissä on tarkasteltu suurimpia ryhmiä sekä katsottu ammattinimikkeissä tapahtuneita muutoksia.

Henkilöstö ammattiryhmittäin 2019

Ammattiryhmä

lkm

%-osuus

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

8 000

2

Erityisasiantuntijat

132 000

31

Asiantuntijat

110 000

26

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

15 000

4

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät

114 000

27

Muut työntekijät

39 000

9

Ei tietoa 4 000 1

Yhteensä

422 000

100

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Erityisasiantuntijoista suurimpia ryhmiä ovat opettajat, lääkärit, lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät.

Kunta-alan suurin yksittäinen ammattiryhmä sairaanhoitajat kuuluu asiantuntijoihin.

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin kuuluvat varsinaisen toimistohenkilöstön lisäksi esimerkiksi toimistovahtimestarit.

Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä ovat muun muassa lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelutyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat.

Muita työntekijöitä ovat esimerkiksi siivoojat, keittiötyöntekijät ja maatalouslomittajat.

Yleisimmät ammattinimikkeet

Yleisimmät ammattinimikkeet 2019

Ammattinimike


lkm


Sairaanhoitaja

44 200

Lähihoitaja

37 400

Varhaiskasvatuksen opettaja

11 400

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

11 300

Koulunkäynninohjaaja

8 400

Laitoshuoltaja

7 800

Luokanopettaja

7 700

Lastenhoitaja

7 300

Peruskoulun luokanopettaja

7 200

Tuntiopettaja (päätoiminen)

6 600

Ohjaaja

5 400

Tuntiopettaja

5 400

Lehtori

5 200

Terveydenhoitaja 

5 200

Osastonsihteeri

4 500

Peruskoulun lehtori

4 400

Toimistosihteeri

4 300

Hoitaja

4 200

Sosiaalityöntekijä

4 000

Peruhoitaja

3 900

Lastentarhanopettaja 3 600
Perhepäivähoitaja 3 400

Muutoksia ammattinimikkeissä

Työtehtävien muuttuessa uusia ammattinimikkeitä otetaan käyttöön ja vanhoista luovutaan. Osa nimikemuutoksista selittyy myös tutkintonimikkeiden muutoksilla.

Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto on korvannut aiemman perushoitajan tutkinnon, joka valmisti lähinnä perushoitoon ja sairaanhoitotyöhön.  Nykyinen lähihoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulunkäyntiavustajista on puolestaan alettu viime vuosina käyttää enenevässä määrin koulunkäynninohjaaja-nimikettä.

Määrällisesti eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2018

 

lkm 2018

lkm 2017

muutos lkm

muutos %

Varhaiskasvatuksen
opettaja

1 792

13

1 779

13 684,6

Varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

1 660

9

1 651

 18 344,4

Lähihoitaja

37 331

35 687

1 644

4,6

Koulunkäynninohjaaja

7 662

7 043

619

8,8

Tuntiopettaja (päätoiminen)

6 012

5 493

519

9,4

Sairaanhoitaja

43 433

42 942

491

1,1

Varhaiskasvatuksen hoitaja

431

 0

431

 

Sosiaaliohjaaja

2 835

2 600

235

9,0

Yksikön johtaja

342

130

213

163,8

Asumisen ohjaaja

399

214

185

86,4

Suhteessa eniten lisääntyneet ammattinimikkeet 2018

 

lkm 2018
 

lkm 2017
 

muutos lkm
 

muutos %
 

Työ- ja
päivätoiminnan
ohjaaja

35

0

35

Sairaanhoitaja-
laboratorionhoitaja

47

0

47

Varhaiskasvatuksen hoitaja

431

0

431

Varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

1 660

9

1 651

18 344,4

Varhaiskasvatuksen
opettaja

1 792

13

1 779

13 684,6

Ohjaaja, lastensuojelu

26

4

22

550,0

Tietosuojavastaava

26

7

19

271,4

Viestintäasiantuntija

37

10

27

270,0

Hallintoassistentti

55

20

35

175,0

Yksikön johtaja

343

130

213

163,8

Määrällisesti eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2018

 

lkm 2018

lkm 2017

muutos lkm

muutos %
 

Lastentarhanopettaja

12 151

13 505

– 1 354

– 10,0

Hoitaja

4 400

5 542

– 1 142

– 20,6

Lastenhoitaja

16 400

17 361

– 961

– 5,5

Perushoitaja

 4 409

5 102

– 693

– 13,6

Perhepäivähoitaja

3 886

4 444

– 558

– 12,6

Päivähoitaja

1 540

2 057

– 517

– 25,1

Laitoshuoltaja

8 500

8 842

– 342

– 3,9

Lehtori

5 255

5 492

– 237

– 4,3

Ruokapalvelu-
työntekijä

2 622

2 825

– 203

– 7,2

Aikuiskoulutuskeskuksen opettaja

225

426

– 201

– 47,2

Suhteessa eniten vähentyneet ammattinimikkeet 2018

 

lkm 2018

lkm 2017

muutos lkm

muutos %

Päivähoidon opettaja

0

81


– 81

– 100,0

Perhekeskuksen ohjaaja


0


21– 21


– 100,0

Aikuiskoulutuspäällikkö

2

21


– 19

– 90,5

Työpajan harjoittelija

17

67


– 50

– 74,6

Sairaalalääkäri

6

21


– 15

– 71,4​

Sosiaalikasvattaja

9

26


– 17

– 65,4

Palveluvirkailija

12

32


– 20

– 62,5


Taiteilija

12

31

– 19

– 61,3

Lastenohjaaja

32

81


– 49

– 60,5

Eläintenhoitaja

28

63


– 35

– 55,6