Koulutus
-
Vasa

Arbetsrättsdag för chefer – Arbetsrättsliga medel vid svåra personalsituationer

Utbildningen ordnas den 16.5.2024 kl. 9-15.45 i Vasa. Platsen meddelar vi senare.

Kursen är avsedd för kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.

Utbildningens målgrupp och mål

Kursen är avsedd för närmaste chefer, chefer, personalchefer och -direktörer och högsta ledningen.

Utbildningens teman

Under dagen presenterar vi de allmänna arbetsrättsliga grunder som exempelvis direktionsrätten, uppsägnings- och hävningsjuridik. Vi diskuterar hur de arbetsrättsliga verktygen som arbetsgivaren har till förfogande kan tillämpas vid svåra personalsituationer så som exempelvis långvarig sjukdom, missbruk av rusmedel, brott och åsidosättande av förpliktelser, samt trakasserier. Vid behov behandlas också temat permittering.

Vi ser fram emot en fortbildningsdag med aktiv diskussion och smågruppsdiskussioner.

Föreläsarna är förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas, arbetsmarknadsombudsman Jennica Söderholm och arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman.

I fall deltagarna önskar att temat permittering behandlas, ber vi deltagarna meddela detta före 2.5. åt Canelia Wessman: canelia.wessman@kt.fi.

Program

Kl. 8.45-9 kaffe
Kl. 9-11.30 svåra personalsituationer
Kl. 11.30-12.30 lunch
Kl. 12.30-14 svåra personalsituationer
Kl. 14-14.20 kaffe
Kl. 14.20-15.45 svåra personalsituationer

Tilläggsinformation och anmälning

Utbildningen ordnas som närutbildning. Deltagaravgiften är 100 euro (moms 0 %) och innehåller de kostnader som arrangemangen utgör. I avgiften ingår kaffe och lunch.

Du bör anmäla dig med personliga användar-ID att delta i utbildningen. 

Här kan du registrera dig i KTs evenemangsportal >

Om du inte ännu har användar-ID, kan du be om dem per e-post via toimisto@kt.fi.

Anmäl dig till utbildningen före 24.4. kl.16 på KT:s evenemangsportal. Efter det tar vi inte mera emot nya anmälningar. Det är avgiftsfritt att avboka till och med den 24.4.2024.

Till utbildningen i Vasa ryms 50 deltagare med i anmälningsordning, utbildningen ordnas ifall vi fått in minst 20 deltagare.

Materialet hittar du på KT Linjas sida senast den 15.5. på eftermiddagen. Tillfället inspelas inte.