Koulutus
-
Utbildning, webinar

AKTA semester

Webbinariet ordnas tisdagen den 12.9.2023 kl. 9–12.
Utbildninger är avsedd för kommuner och samkommuner.

Utbildningens målgrupp och mål

Utbildningen är riktad till chefer och andra som är ansvariga för anställningsfrågor och tillämpning av kollektivavtal.

Målet med utbildningen är att bli bekant med det centrala innehållet i semesterbestämmelserna i AKTA.

Utbildningens teman

AKTA semesterbestämmelser:

  • Semesterns längd
  • Bestämning av semesterns tidpunkt
  • Överenskommelse om semesterns tidpunkt
  • Semesterlön och semesterersättning 
  • Semesterpenning och utbytesledighet

Föreläsare är ledande arbetsmarknadsombudsman Suvi Kämäri.

Tilläggsinformation och anmälning

Utbildningen är gratis för våra medlemmar. Du bör anmäla dig för att delta i utbildningen och behöver Linja-koder för det. Om du inte ännu har koderna, kan du be om dem per e-post via toimisto@kt.fi. 

Anmäl dig till utbildningen före 8.9. kl.16. Efter det tar vi inte mera emot nya anmälningar.

Här kan du registrera dig i KTs evenemangsportal >

Webinarlänken skickar vi dig dagen innan utbildningen. Materialet hittar du på KT Linjas sida senast den 11.9. på eftermiddagen. Tillfället spelas inte in. Materialet finns tillgängligt i KT Linja fram till 31.10.2023.