Koulutus
-
Helsinki
Original Sokos Hotel Presidentti

KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelma, 2. jakso

Koulutuksesta saa perehdytyksen työ- ja virkalainsäädännön sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sisältöön ja soveltamiseen sekä antaa valmiudet toimia organisaatiossa työnantajan edustajana ja sopimusten tulkitsijana. Jakson aiheena: KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
sekä KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen.

Koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille KT-yhteyshenkilöille sekä tehtävää muun toimen ohessa hoitaville. Koulutus soveltuu myös muille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille.

Koulutusohjelman sisältö:

1. jakso 10.–11.6.2020

 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
 • Paikallinen sopiminen
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Luottamusmiesluku
 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

2. jakso, 10.–11.9.2020

 • KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
 • KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen

3. jakso, 29.–30.10.2020

 • Sektorikohtaiset erityispiirteet
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

2. jakson ohjelma

Kouluttajina toimivat KT:n neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, työmarkkinalakimiehet Eeva Nypelö, Juha Raunio, Janna Rantanen, Maarit Lehtinen,  ja työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen. 

Torstai 10.9.

9.00 Aamukahvi

9.30 Tervetuloa 2. lähiopetusjaksolle!

Työaikamääräysten pääsisältö

 • Toiminnan tarpeet työaikojen ja -vuorojen suunnittelun lähtökohtana
 • Kunta-alalla käytettävissä olevat työaikajärjestelmät, järjestelmän valinta ja muuttaminen
 • Mitä luetaan työajaksi?
 • Eri työaikamuodoista maksettavat korvaukset
 • Mitä työnantaja ja esimies voi päättää työaikakorvauksista?
 • Työaika-asiakirjat ja niiden merkitys

13.45 Vuosilomamääräykset ja esimiehen rooli vuosilomia myönnettäessä

17.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Päivän aikana lounas- ja kahvitauko.

Perjantai 11.9.

8.30 Ehdottomat ja harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

 • Sairausloma
 • Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa
 • Tilapäinen hoitovapaa
 • Muut virka- ja työvapaat

11.30 Lounas

12.15 KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö

 • Tehtäväkohtainen palkka ja tehtävien vaativuuden arviointi
 • Henkilökohtainen lisä ja työsuorituksen arviointi
 • Työkokemuslisä ja palveluaikalaskenta
 • Tulospalkkio ja tulospalkkiomalli
 • Kertapalkkio palkitsemiskeinona
 • Rekrytointilisä - mitä muistettavaa
 • Tuntipalkkaa, päiväpalkkaa vai kuukausipalkkaa?
 • Muita palkkausmääräyksiä
 • Palkkaus ja paikallinen sopiminen

15.15 Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen mahdollisuuksien hyödyntäminen kunta-alalla

 • Kokemuksia palkitsemisesta ja palkoista Suomessa
 • Suuntauksena palkitsemisen kokonaisuudet ja strateginen palkitseminen?
 • Suuntauksena yksilöllinen palkitseminen ja paikallinen sopiminen?
 • Palkkiojärjestelmät tuloksellisuuden tukena

16.00 Koulutusjakso päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta 530,00 EUR + alv 24% / jakso

Jaksoihin voi ilmoittautua myös erikseen.
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >