Koulutus
-
verkkokoulutus

Esimiespassi 2021

Esimiespassi on KT:n suunnittelema ja toteuttama koulutus, jonka tavoitteena on opastaa esimiestä löytämään oikeat tietolähteet työnsä tueksi sekä antaa valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu seuraavista seitsemästä osioista:

  1. Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
  2. Palkkaus ja palkanmäärittely
  3. Työaika ja työvuorosuunnittelu
  4. Vuosilomat
  5. Sairauslomat
  6. Virka- ja työvapaat
  7. Työsuojelu

Tehtävät ovat monivalintatehtäviä ja lyhyitä esseetehtäviä. Osaan tehtävistä osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen. Opiskelumateriaali muodostuu kirjallisesta materiaalista, artikkeleista sekä lyhyistä videoluennoista. Tehtävien tarkastajina toimivat KT:n asiantuntijat.

Hinta ja ilmoittautuminen

Verkkokurssille on jatkuva ilmoittautuminen, joten voit ilmoittautua sinulle sopivana ajankohtana. Kurssin suoritusaika on 2 kk.

Koulutuksen hinta on 400,00 EUR + alv 24 % / osallistuja. KJ-ohjelmaan osallistujille 250 € (+ alv) / osallistuja. 

Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >