Koulutus
-
Tampere
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12

Palkanlaskentatehtävissä toimivien peruskurssi, 1. jakso

Peruskurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kuntien ja kuntayhtymien palkkaus- ja palvelussuhdeasioista sekä muista palkkahallintoon liittyvistä säädöksistä.

Ensimmäisellä jaksolla 5.–6.6. Tampereella käydään kattavasti läpi KVTES:n perusteita.

Toisen jakson (5.–6.9. Helsinki) teemoihin kuuluvat mm. verotukseen, kunnalliseen eläketurvaan, Kela-etuuksiin, tietosuojaan ja palkkakirjanpitoon liittyvät säännökset ja määräykset palkanlaskentatyössä.

Kurssi soveltuu palkanlaskenta- ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä vasta aloittaneille tai tietojen päivitystä tarvitseville.

Ensimmäisen jakson koulutuspaikkana on Holiday Club Tampereen Kylpylä (Lapinniemenranta 12).

1. jakson ohjelma

Keskiviikko 5.6.

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.15 Tervetuloa!
Peruskurssin rakenne ja tavoitteet

9.30 Työaikamääräysten keskeinen sisältö

 • Mikä on työaikaa?
 • Katsaus kunta-alalla käytössä oleviin työaikajärjestelmiin
 • Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset eri työaikamuodoissa
  • lisätyön määritelmä ja korvaaminen
  • ylityön määritelmä ja korvaaminen
  • epämukavan työajan korvaaminen (mm. sunnuntaityö, iltatyö ja yötyö)
  • harjoitustehtäviä ja laskentaesimerkkejä
 • Katsaus työaika-asiakirjoihin ja niiden merkityksiin

12.00 Lounas

13.00 Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat

 • Myöntämisperusteet
 • Sairausloma
 • Äitiys-, isyys-, vanhempainloma ja hoitovapaa
 • Tilapäinen hoitovapaa ja sen palkallisuus
 • Muut virkavapaudet ja lyhytaikaiset poissaolot
 • Esimerkkejä

14.30 Kahvi

15.00 Edellinen aihe jatkuu

15.45 Matkakustannusten korvaukset

 • Virkamatka
 • Virantoimitusmatka
 • Päiväraha
 • Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä

16.30 Koulutuspäivän päätös

19.00 Yhteinen iltapala kylpylässä

Torstai 6.6.

8.30 Vuosilomamääräykset

 • Vuosiloman ansainta ja kuluminen
 • Vuosiloman antaminen
 • Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen, vuosiloman siirtäminen
 • Lomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
 • Esimerkkejä

KVTES:n keskeiset palkkausmääräykset

 • Palkkauksen määräytyminen
 • Tehtäväkohtainen palkka
 • Henkilökohtainen lisä
 • Työkokemuslisä ja palvelussuhteeseen oikeuttava palveluaika
 • Rekrytointilisä
 • Kertapalkkio tms. palkan osat
 • Katsaus palkkahinnoitteluliitteisiin 1-8
 • Lyhytaikainen palvelussuhde
 • Päiväpalkka ja sen laskeminen: missä päiväpalkkaa tarvitaan?
 • Tuntipalkka ja sen laskeminen: missä tuntipalkkaa tarvitaan?
 • Yleiskorotuksen toteuttaminen: millaisia korotusmalleja on ollut?
 • Lyhyesti: rekrytointilisä, kertapalkkio ja tulospalkkio
 • Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä palkanlaskentaan liittyen

11.30 Lounas

12.30 Edellinen aihe jatkuu

15.15 Jakson päätös ja kahvi

Päivien kouluttajina toimivat KT:n työmarkkina-asiamies Kirsi Korppi ja johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo.

Ilmoittautuminen

Kurssin 1. jakson hinta on 530 € + alv 24 %.

Hinta sisältää luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. Maksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja siihen lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22. toukokuuta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >