Suomeksi
Cirkulär
16/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader

I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har det avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Till en arbetstagare eller tjänsteinnehavare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 25,34 euro år 2019 (25,00 euro år 2018).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Jorma Palola

 

Bilaga
Arbets- och tjänstekollektivavtal om den ersättning för måltidskostnader som avses i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning