På svenska
Suositus
Muuta

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten määrä

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten virkavapaata tai työlomaa saaneiden palvelussuhteen ehdoista on sovittu

  •     kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa
  •     työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan ruokailukustannusten korvaus. Korvaus maksetaan jokaiselta sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle korvaus ansionmenetyksestä.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmä neuvotteli ruokailukustannusten korvaukseksi 25,70 € vuodelle 2021 (25,56 € vuonna 2020).