Suomeksi
Nyhet

Tips för återgång till arbetsplatsen

En trepartsarbetsgrupp, där även KT ingår, har utarbetat anvisningar till arbetsplatserna om övergången till arbete på plats efter att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete löpt ut den 15 oktober.

Neljä naista palaverissa.

Tips för återgång till arbetsplatsen har publicerats på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Plan för återgång till arbetsplatsen

Efter att rekommendationen om distansarbete löpt ut, överfördes ansvaret för att arbetet är hälsosamt och tryggt allt starkare till arbetsplatserna. Arbetsplatserna ska i fortsättningen bedöma sin egen praxis i fråga om distansarbete, arbete på plats och en kombination av dessa.

I anvisningarna förespråkas det att man tillsammans med personalen planerar sätten och principerna för distansarbete och arbete på plats. På arbetsplatserna behöver man uppdatera riskbedömningen och göra upp en plan för återgången till arbete på plats. Planen ska innehålla en beskrivning av hur återgången till arbetsplatsen sker på ett kontrollerat sätt. I planen ska arbetshälsan och arbetssäkerheten beaktas för dem som övergår från distansarbete till arbete på plats och för dem som hela tiden arbetat på plats.

Mer på webben